tshaj xo moo zoo0309661810

Liaj Luv Xa Moo zoo nyob zo ib tsoom niam txiv kwv tij phooj ywg hmoob sawv daws , kuv thov tshaj xo tuaj rau nej txhua2 tus tau paub hais tias yog nej leej twg muaj nyiaj xav faj no coj tuaj faj rau peb lub company P.S uas yog peb lub bos lis xav P.S , kab xib kam thiab uv xaj hab kam peb yuab muab nyiaj paj ntsig siab rau nej raws li hais nram qab no pub rau nej. 1 yog tias nej faj 1000.000 kip rau peb , peb yuav muab paj ntsig 60 000 / 1 lub hlis rau nej. 2 ... yog nej faj 10 000 000 kip .......... peb yuav muab paj ntsig 600 000 kip/ 1 lub hlis rau nej. 3 yog nej faj 50 000 000 kip , .......... peb yuav muab paj ntsig 3000 000 kip/ 1ib lub hlis rau nej. 4 yog nej faj 100 000 000kip peb yuav muab 6000 000kip/ 1lub hlis rau nej. 5 yog nej faj 200 000 000kip peb yuab muab 12000 000kip/ 1lub hlis rau nej. 6 yog nej faj 5000 000 000kip peb yuav muab 30 000 000/ 1lub hlis rau nej thaum kawg no yog leej twg txaus siab siab faj thiab xav paub qhov tseeb no hu xov tooj tuaj rau kuv tus tus xov tooj yog 030 9661810 kuv mam li teb rau nej ntxiv. peb lub chaw ua hauj lwm nyob rau lub zos B. park sap mai , moos xais thas nis xeev viengtiance ,laos. thov caw koj muiab coj mus tham qhia rau koj txhua tus phooj ywg paub seb puas muaj leej twg txaus siab. txawm hais tias koj nyob koj nyob rau koj lub lub teb chaws los koj muaj peev xwm tuaj faj nyiaj rau peb lub company tau ib yam nkaus.kuv muaj lus tuaj ntsib nej li no xwb mam li tos ntsib nej hauv xov tooj sib tham tau. ua tsaug ,
5 years ago 619

Cov duab tshaj xo moo zoo0309661810 0309661810

tim x hmong bus driver
9 years ago 619
tshaj xo moo zoo 0309661810
5 years ago 619
Nrhiav tus tijlaug teeb lis nyob U S A 011 85620 5516 3907
7 years ago 619
hlub tsis tau sorry.
9 years ago 619
ntshiab 20 56188912
9 years ago 619
Hmoob Canada
7 years ago 619
maiv lauj 011 856 20 677 1690
11 years ago 619
Xaa MoO Rua Kev HluB Dleb Xaa MoO Rua Nkauj Moob KevDleb
9 years ago 619
Nto Moo Xyooj Vol. 2 763-528-0432
6 years ago 619
TSHAJ XO 0309661810
5 years ago 619
Zos Moo Cab None
10 years ago 619
Ncig ntuj
9 years ago 619
Loading...