mi tub hmoob

Kuv paub ib zag dab neeg los tsis ntev no nws zoo txaws cov ua nej tau paub thiab tau tham me ntsis sawv daws nyeem tau li hauv qab no...... Muaj ib tug me tub nws yog tub ntsuag los kuj yog vim yog niam tuag puag thaum me thiab txiv tuag thaum muaj 12-13 xyoo lawm. nws nrog tus tij laug thiab niam tij nyob ua lub neej yam txaus tus siab los txog rau thaum nws yuav poj niam , ces nws muaj siab khwv nws lub neej heev thian nws hluas tshua txhua tus tub ua yog tub ntsuag ib yam li nws kom txawj ntaub ntawv thiab qhia kom paub qab haus , vim thaum ntawv nws yeej g tau muaj me nyuam li thiab txoj kev xav tau ntawm ib leej txiv zoo ua hlub txhua tus me nyuam ntsuag los tau ntau lub xyoo yam ua nws tu sia dua ntais yog muaj ib tug tub ntsuag ua yog tub kwv tij ua nws hlub heev thian hlub tshaj plaws li tso kawm ntawv yuav poj niam rau tab sis ua cas thuam tus me tub ntawv loj tuaj ces tus niam txiv tu ntawv twb pib laus lawm lub zog twb pib ntaug lawm , tus me tub ntawv ua lub neej xws luag lawm tiag ces cias tsis paub txog leej txiv txoj kev hlub kev nco kev tsua uas hlub nws ntawv muaj hnub tus txiv tu nws ntawv tau hnov lawv hais tias ua cas neb ho tsis hlub neb niam nkawv na lov no ces tus tub teb ntua tias kv txiv nkawv tuag lawm ntxov os... no ces nkaws txiv tu ntawv mob siab kawg thiab vim yog tsis muaj nws ces tus me tub ntawv yeej tsis muaj hnub no ua rau nws tus siab twj ywm los lub kua muaj los muab so mus xav tias ntshe lam hais xwb tab sis ua cas cias ua xu zuj zus lawm muaj noj los tsis hu muaj haus los tsis nqa lawm , zuj zus tiag yog li tus txiv ntawv laus zus lawm thiab muaj ib xyoo tus tub ntawv nkauv leej niam mob2 ces nws nyob ze2 xwb ob lub tsev tuas yog deb li 17-20 daj ntawv xwb tab sis nkaug yeej tsis tuaj saib tiag2 li neeg tuaj ncuav ntws los nkauv yeej tsis tuaj li thiaj coj tus niam mus rau tim tsev kho mob ces tus niam zoo lawm. tau tsis ntev xwb ces nkawv txiv muaj mob ua yog ib tug mob ua phem los kujyog los nkawv yeej tsis muaj siab yuav coj mus kho li ces nkawv txiv mus kho los kuj tsis zoo li thiab tsuas yog ntiaj hnub noj tsuaj xwb noj tsuaj kom txoj sia txob maj tus xwb... ua cas txoj kev zoo ua tau pab tej me tub ntawv poob nram kwj ha tag yog tsev nej me nyiaj ntawv los kho nws ces ntshe nws twb zoo lawm thiab txij xyoo ntawv los ces nkawv txiv muaj mob lawm ces tsuav nkawv niam ua noj ua haus lawm xwb loj lub neej nrog kua muag thiaj los chaum tau khub niam txiv ntawv lawm vim ua zoo yuav kev neeg lawm... tus tub thiab tus nyab ntawv yeej tsis pab nkawv niam li nkawv niam twb laus lawm thiab khwv npaum cas los nkawv tias tej laus ces nyuam qhuav ntxim xwb ua rau nkaws niam lub kua muag ces lo txua lub nroj li os lawv es.... txawm li os nkawv niam yeej tsis thov nkawv kom mus pab thiab vim tias yeej paub tias nkaws tsis hlub lawm. nyob los muaj ib hnub nkawv niam mus luaj teb ib leeg xwb vim nkawv txiv yeej mus tsis tau kev deb ib qho twg li lawm sawv mus kev ces yuav tuag li xwb yog li ces niam thiaj mus pw ib leeg rau tom daim teb txawm hais tias yuav tsis tua luag los yeej yuav tau pw vim g ua ces yuav tsis tau noj os lawv as... nkawv niam sab heev thian ntov noog tsis tau lawm muaj ib hnub thiaj ntaus lus los kom tus tub thiab tus nyab ntawv mus pab los tus tub hais ntsees tias nyias muaj yias as xij (as xij mas yog lo lus mekas hais tias job) nyias muaj nyias hauj lwm nyias ua nyias twg ua tsis tau tsum ua rau nkawv niam tus siab nro lawm vim li cas ua cas yuav pheem rau kv ua lauj no os tus niam ces tsua yog hais tau li thiab xav tau li rau hauv siab xwb vim hnub nos tus niam thiab tus txiv ua tsis tau lawm. hos tus txiv ces nws tsuav xav tias tej zaum yus muaj nuj muaj nqee muaj nyiaj seem muaj koob muaj hmoo ua zoo tua zoo los ua cas ho zoo lo no luag niam hluag txiv yeej tuag lawm ntxov tiag twg kom yus khav hlub luag ob lub me qhov muag es tsis muaj neeg yuav kam hlub es yus siab zoo kam hlub kam txhawb ces kav liam os txawm tias tsis hlub yus los yus yuav nco ntsoov os tuag lwm tiam muaj tsawg tus los mam hlub tsis muaj los tsis yuav os...... Zaj dab neeg no ntev heev yog muab piav kom ntxaws os tab sis kv muaj hais me ntsis rau nej tau piav ua si xwb zaj dab neeg no tseem tsis tau xaus nawb cov phooj ywg cias seb xau li cas nawb kv mam noog thiab piav dua. Yog li txua tus ua yog tub ntsuag ntxhais ntsuag txob tu2 siab nawb yog luag hlub nej tsa nej neej tseej tej zaum nej yuav ua li no thiab 100 tus ces muaj li 30 tus yeej nyiam ua li no nawb peb hmoob thiaj li muaj los lus cia tias TU QAIB NTSUAG TAU NCEJ PUAB TU TUB NTSUAG CES TAU YEEB NCUAB. niam no ces yog ob tug laus no ntag nawb.... tej zaum kuj muaj tseeb tsaj no los kv tsis paub thiab ua tsaug...
5 years ago 1,351

Cov duab mi tub hmoob

hmoob 54541234
6 years ago 1,351
mi tub hmoob
5 years ago 1,351
Hmoob cov tub kawm ,Laos. 22912202
7 years ago 1,351
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 430 499 031
6 years ago 1,351
李求败 : tub kawm pheej hmoo 008613689644620
5 years ago 1,351
Xabyeebkoob Hmoobvajpov + 61 430 499 031
6 years ago 1,351
chav xeem thoj in Vietnam +840974395220
9 years ago 1,351
Hmong USA 414-000-0000
8 years ago 1,351
KEV KAWM UA DOCTOR NTAWM PEB TUB TXHAI HLUA HMOOB
one year ago 1,351
koobmeej vaj 651-253-2326
7 years ago 1,351
Loob Lee 9205736028
7 years ago 1,351
Hmoob 1955 nyob roob nyuj tsi muaj
4 years ago 1,351
Loading...