mi tub hmoob

Kuv paub ib zag dab neeg los tsis ntev no nws zoo txaws cov ua nej tau paub thiab tau tham me ntsis sawv daws nyeem tau li hauv qab no...... Muaj ib tug me tub nws yog tub ntsuag los kuj yog vim yog niam tuag puag thaum me thiab txiv tuag thaum muaj 12-13 xyoo lawm. nws nrog tus tij laug thiab niam tij nyob ua lub neej yam txaus tus siab los txog rau thaum nws yuav poj niam , ces nws muaj siab khwv nws lub neej heev thian nws hluas tshua txhua tus tub ua yog tub ntsuag ib yam li nws kom txawj ntaub ntawv thiab qhia kom paub qab haus , vim thaum ntawv nws yeej g tau muaj me nyuam li thiab txoj kev xav tau ntawm ib leej txiv zoo ua hlub txhua tus me nyuam ntsuag los tau ntau lub xyoo yam ua nws tu sia dua ntais yog muaj ib tug tub ntsuag ua yog tub kwv tij ua nws hlub heev thian hlub tshaj plaws li tso kawm ntawv yuav poj niam rau tab sis ua cas thuam tus me tub ntawv loj tuaj ces tus niam txiv tu ntawv twb pib laus lawm lub zog twb pib ntaug lawm , tus me tub ntawv ua lub neej xws luag lawm tiag ces cias tsis paub txog leej txiv txoj kev hlub kev nco kev tsua uas hlub nws ntawv muaj hnub tus txiv tu nws ntawv tau hnov lawv hais tias ua cas neb ho tsis hlub neb niam nkawv na lov no ces tus tub teb ntua tias kv txiv nkawv tuag lawm ntxov os... no ces nkaws txiv tu ntawv mob siab kawg thiab vim yog tsis muaj nws ces tus me tub ntawv yeej tsis muaj hnub no ua rau nws tus siab twj ywm los lub kua muaj los muab so mus xav tias ntshe lam hais xwb tab sis ua cas cias ua xu zuj zus lawm muaj noj los tsis hu muaj haus los tsis nqa lawm , zuj zus tiag yog li tus txiv ntawv laus zus lawm thiab muaj ib xyoo tus tub ntawv nkauv leej niam mob2 ces nws nyob ze2 xwb ob lub tsev tuas yog deb li 17-20 daj ntawv xwb tab sis nkaug yeej tsis tuaj saib tiag2 li neeg tuaj ncuav ntws los nkauv yeej tsis tuaj li thiaj coj tus niam mus rau tim tsev kho mob ces tus niam zoo lawm. tau tsis ntev xwb ces nkawv txiv muaj mob ua yog ib tug mob ua phem los kujyog los nkawv yeej tsis muaj siab yuav coj mus kho li ces nkawv txiv mus kho los kuj tsis zoo li thiab tsuas yog ntiaj hnub noj tsuaj xwb noj tsuaj kom txoj sia txob maj tus xwb... ua cas txoj kev zoo ua tau pab tej me tub ntawv poob nram kwj ha tag yog tsev nej me nyiaj ntawv los kho nws ces ntshe nws twb zoo lawm thiab txij xyoo ntawv los ces nkawv txiv muaj mob lawm ces tsuav nkawv niam ua noj ua haus lawm xwb loj lub neej nrog kua muag thiaj los chaum tau khub niam txiv ntawv lawm vim ua zoo yuav kev neeg lawm... tus tub thiab tus nyab ntawv yeej tsis pab nkawv niam li nkawv niam twb laus lawm thiab khwv npaum cas los nkawv tias tej laus ces nyuam qhuav ntxim xwb ua rau nkaws niam lub kua muag ces lo txua lub nroj li os lawv es.... txawm li os nkawv niam yeej tsis thov nkawv kom mus pab thiab vim tias yeej paub tias nkaws tsis hlub lawm. nyob los muaj ib hnub nkawv niam mus luaj teb ib leeg xwb vim nkawv txiv yeej mus tsis tau kev deb ib qho twg li lawm sawv mus kev ces yuav tuag li xwb yog li ces niam thiaj mus pw ib leeg rau tom daim teb txawm hais tias yuav tsis tua luag los yeej yuav tau pw vim g ua ces yuav tsis tau noj os lawv as... nkawv niam sab heev thian ntov noog tsis tau lawm muaj ib hnub thiaj ntaus lus los kom tus tub thiab tus nyab ntawv mus pab los tus tub hais ntsees tias nyias muaj yias as xij (as xij mas yog lo lus mekas hais tias job) nyias muaj nyias hauj lwm nyias ua nyias twg ua tsis tau tsum ua rau nkawv niam tus siab nro lawm vim li cas ua cas yuav pheem rau kv ua lauj no os tus niam ces tsua yog hais tau li thiab xav tau li rau hauv siab xwb vim hnub nos tus niam thiab tus txiv ua tsis tau lawm. hos tus txiv ces nws tsuav xav tias tej zaum yus muaj nuj muaj nqee muaj nyiaj seem muaj koob muaj hmoo ua zoo tua zoo los ua cas ho zoo lo no luag niam hluag txiv yeej tuag lawm ntxov tiag twg kom yus khav hlub luag ob lub me qhov muag es tsis muaj neeg yuav kam hlub es yus siab zoo kam hlub kam txhawb ces kav liam os txawm tias tsis hlub yus los yus yuav nco ntsoov os tuag lwm tiam muaj tsawg tus los mam hlub tsis muaj los tsis yuav os...... Zaj dab neeg no ntev heev yog muab piav kom ntxaws os tab sis kv muaj hais me ntsis rau nej tau piav ua si xwb zaj dab neeg no tseem tsis tau xaus nawb cov phooj ywg cias seb xau li cas nawb kv mam noog thiab piav dua. Yog li txua tus ua yog tub ntsuag ntxhais ntsuag txob tu2 siab nawb yog luag hlub nej tsa nej neej tseej tej zaum nej yuav ua li no thiab 100 tus ces muaj li 30 tus yeej nyiam ua li no nawb peb hmoob thiaj li muaj los lus cia tias TU QAIB NTSUAG TAU NCEJ PUAB TU TUB NTSUAG CES TAU YEEB NCUAB. niam no ces yog ob tug laus no ntag nawb.... tej zaum kuj muaj tseeb tsaj no los kv tsis paub thiab ua tsaug...
6 years ago 2,076

Cov duab mi tub hmoob

hmoob 54541234
7 years ago 2,076
mi tub hmoob
6 years ago 2,076
Hmoob cov tub kawm ,Laos. 22912202
8 years ago 2,076
THOV HAI QHIA RAU PEB COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW PAUB KHUB NIAM TXIV NO NYOB RAU ... PUJ KHOOM ... TU NIAM YOG HMOOB THOJ TU TXIV YOG HMOOB YAJ ..... TU TXIV TSO NW TU POJ NIAM THAM HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LUB SIJ HAWM NTAWV TU POJ NIAM NO TSO DUAB CUAV THAM HMOOB NYIAG MUAB HMOOB THAIJ DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ UA DAB RAU COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LI DUAB HMOOB MEKA MUAB NYIAJ XAS NTAU LI NTAU LOS RAU NKAWV KHUB NIAM TXIV NO NKAWV YUAV LAIB IB LUB HOO XIM TXHUV NYB RAU ... MUANG KHONE ... TU NQI 120 000 KIPS YUAV LAIB IB LUB TSHEB LUV TUB YUAV AV AU LAIB VAJ TSEV ZOO ..... MUAJ PUA TSAWG TU NEEG TUAG NW MU QUAJ NYIAM HAI TIA YOG NW TSEV NEEH KOM HMOOB MEKA PAB NYIAJ LOS RAU NW THAS NW TU NEEG TUAG HMOOB MRKA MUAJ NYIAJ XAS LOS RAU NKAWV OB NIAM TXIV NO NTAU LI NTAU MUAJ PUA TSAWG LUB NTEEV TUAG LOS NW YEEJ MUS QUAJ NYIAV LI NO TAG LI XWB ..... TXOJ KEB NPAM THIAJ LI LOS RAW TAU NKAWV OB NIAM TXIV NO .... NKAWV TU NTXHAI TSAU MUAG NTOG XAB LAU NIAM POG TXIV YAWG HMOOB LAUJ TWB TSI TUAJ XYUA LI TAU NTEV LOS LAWV TU NYAB MOB MOB MUS PW HOO MAUM LOS NIAM POG TXIV YAWG LAWV YEEJ TSI NQA MOV MUS RAU NOJ TU TUB LOS YEEJ MUS THAM HLUA NKAUJ NW TSI HLUB NW TU POJ NIAM TWB VIM YOG MIM THOJ MUAB NNW TU NTXHAI TSO DUAB TOJSIAB THAM KAU HMOOB MEKA NYIAJ ... TU NTWHAI MOB MOB COJ MUS PW HOO MAUM NAI MAUM XAV IB KOOB TSHUAJ TSI ZOO CES NW TU NTXHAI CIA LI TUAG LAWM .... DAG LAIB HMOOB MEKA NYIAJ TAU NTAU2 COJ MUS YUA IB LUB TSHEB CAS COJ LOS XYAU DAG NTAU DHAU NTU TSI PAS CAiJ TSHEB CAS NTOG TXHAI KOS TAW NKAG RAU LUB LOS NW SAB KOS TAW DAM MUS PW HOO MAUM NAI MAUM MUAB HLAU NTSIA LOS NYOB TAU 2 LUB XYOO HAUV TSEV THAUM LOS NYOB HAU TSEV LOS NW TSEEM THAM HMOOB MEKA DAG NYIAJ TAG AJ TAG ZOG TWB POM DEJ DAG LAWM LOS SIAB TSEEM TSI TAU NQIG .... MIM THOJ KOJ TSI TXHOB XAV HAI TIA NEB 2 NIAM TXIV UA HNUB UA HMO MUS NTIAV .... PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG .....KOJ COV DUAB NO KUV TWB COJ MUS NTXUAV TAG KUV MUB TSO RAU .... MOS VAJ .... SAIB TAG LAWM .... YOG IB HNUB TWG KUV TUAG CES KOJ COV DUAB NO NW YUAV NKAG HAUV KUV LUB HLEB KOJ YEEJ YUAV TUAG THIAJ TAG .... KOJ CUAB THAJ NTSE NYIAG THAIJ KUV DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG CES KOJ KAWG TUAG THIAJ TAG .... THOV HAI LI NO QHIA RAU NTIAJ TEB PAUB 1/ NEJ THAM TU TWG YUAV TSUM TAU MUS SAIB UA NTEJ NEJ THIAJ LI TSI RAY DAG POOB NYIAJ NAWB ...... UA TSAUG BTAU RAU NEJ SAWV SAW CEEV FAH NEH TU KHEEJ KOM ZOO
7 hrs ago 2,076
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 430 499 031
7 years ago 2,076
VAM RWG YAAJ TU NTXHAI MEB CAB NIAM NTIAV LUB SIAB HEM LIM HIAM MAUM PHAWV YAAJ NW MUS NYIAG .... XIS LAUJ TU NIAM LAU YUAV TU TXIV HMOOB HAM NKAWV TU NTXHAI LI DUAB HAUV NW TU FACEBOOK COJ MUS TSO RAU TOJSIAB THAM LAIB IB TUG HMOOB MEKA MAUM PHAWV YAAJ THOV TU HMOOB MEKA XAS DUAB LOS RAU MAUM PHAWV YAAJ POJ LAIB THIAJ LI NQA TU HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU TU HMOOB MEKA TXIJ LI HNUB NTAWV LOS CES TU HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU MAUM PHAWV THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ 1 VAS THIV XAS 3000 Dollars LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV TAG NRHO COV HLUA NRAUG POJ LAIB THAM CES LAWV XAS NYIAJ LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV ZE LI 100000 Dollars ..... TIAM SI MAUM PHAWV NTXEEV HAI TIA YOG NW TU NU THIAB TU NYAB NKAWV YOG TU COJ HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU HMOOB MEKA ES NKKAWV LAIB NYIAJ NTAU ...... XAIV NPLOOJ LAUJ .... HUAM NAB TA LUAJ LOJ NYOB RAU PHONSAVANH THIAJ LI COJ MAUM PHAWJ YAAJ TU NU COJ MUS KAW NKUAJ ...... MAUM PHAWV YAAJ THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ NKAWV 2 NIAM TXIV THIAJ LI KHIAV MUS NYOB RAU NRAM AV LIAB LAV10 MUAB COV NYIAJ LOS YUAV AV UA LAIB TSEV ZOO HEEV THIAB YUAV LAIB 1 LUB TSHEB LUV TUB NROG RAU 4 HECTARES AV NYOB RAU NONGHAI MAUM PHAWV YAAJ KWV PIM MUS TOS HMOOB MEKA NYOB RAU NRAM VAV TAI HMOOB MEKA COJ MAUM PHAWV YAAJ COJ MUS TXIAG TAG MAUM PHAWV YAAJ LOS TSEV NW TU TXIV VAM XYOOJ XEEM LAUJ THIAJ LI MUAB NPLIM HAW QUAV NCAW TAWM TE DAWB TE NPLIIAG ..... VAJ TSE LUB TSHEB LUV TUB 3 HECTARES AV NROG RAU NW 4 TUG TUB POOB TAG RAU VAM XYOOJ XEEM LAUJ ........ NPLIM HAW QUAV KOJ YEEJ MEEM HAI KOM KOJ TU HMOOB MEKA UA ZAJ UA NTXEEV TUA KUV LUB COMPUTER THIAJ ZOO KOJ LUB SIAB NW TSI YOG NEEG NW YOG PHEV DEV TXIAG TAU NW LWV TSI LAIB
7 months ago 2,076
KUV COV VIV NCAU NEJ NYOB ZOO LI CAS LAWM NA LOV? KUV TSEEM NCO TXOG THAUM PEB MUS UA HAUJ LWM RAU KUV NIAM TU DAG LAUG NYIAJ LOOJ XYOOJ NYOB RAU HAUV TSEV TEEB LIAB TEEB NTSUAB ... DAOMAIDEN ... PHONSAVANH ... PEB TXOJ AV XIJ UA NAV KILA TEB NPA .... OH... THOV TXIM NW TSI YOG LAWM ... NW YOG NAV KALI ... TSOV TOM NIAG NTSEJ MUAG DEV NYIAJ LOOJ XYOOJ NYIAG HMOOB MEKA COV NYIAJ UA HMOOB MEKA CIA RAU TU DEV XYUAJ NTAWV TUAV COJ MUS TWB TXIAJ POOB TAG THIAB TSI TAG KI NTAWV NW TSEEM NYIAG HMOOB COV NYIAJ COJ MUS LAIB IB LUB TSEV ZOO HEEV LI THIAB NW NYIAG COJ NW TU TUB MUS UA NPE NW MUAB NYIAJ NTAU NTIAV HMOOB THAIB KOM LAWV MUAB NW TU TUB RAU NPE RAU LAWV PHAU XAM MAB NUV TU NQI TSEEM KIM NPAUM CAS NYIAJ LOOJ XYOOJ MAM LI THEM TSUAV NW TU TUB LAIB LUUS MEKA HMOOB QHOV TSUA THIAJ LI UA TAU NYIAJ LOOJ XYOOJ TU TUB TAU PAI TEB CHAW MEKA LAWM .... TOM QAB NTAWV HMOOB MEKA XWJ LAIB NTE TAU TU DEV NYIAJ LOOJ XYOOJ HMOOB MEKA THIAJ MUAB TU FEV NCAW TAWM?W TAU MUAB NNW LUB TSEV MUAG THEM HMOOB MEKA COV NYIAJ ROC QAB RAU HMOOB MEKA .... PEB PEB VIV NCAU THIAJ LI POOB PEB TXOJ HAUJ LWM TSI LAIB NYIAJ SIV LI YAV TAG DHAU LOS KHUV XIM YUS TXOJ ME HAUJ LWM NTAWV KAWG NKAU LI OS COV PHOOJ YWG
3 days ago 2,076
李求败 : tub kawm pheej hmoo 008613689644620
6 years ago 2,076
Kuv Los Qhia Qhov Tseeb Rau Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Paub Cov Hmoob Nplog Hmoob Nyab Laj ........ Tso Duab Cuav Dag Npe Dag Xeem Dag Xaw Nyob Kom Nej Los Nrhiav Nte Tsi Laib Nkawv 2 Niam Txiv Ces Nkawv Yuav Dim Dawb Dim Dos ..... Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Nej Nco Ntsoov Nqa Nw Tu Npawb Xov Tooj Los Nte Nw Nyob Rau Nram Xum ...... Npawv Xov Tooj Muab Loo Thab Npia ..... Npav Pav Cas Tua .... Xam Mab Nuv Khua ..... Nyob Rau Nram Xum Nploh Muab Nw Cov Ntaub Ntawv Khaw Cia 3 Lub Xyoo ..... Nplog Mam Li Muab Nw Lub Npe Chaw Nyob Lwv Pov Tseg ....... Ceev Faj Nej Cov Duab Yog Nej Muab Xas Los Rau Poj Hmoob Nyab Laj Thiab Poj Hmoob Nplog Ces Lawv Coj Mus Ua Dab Rau Nej Daim Duab Ces Nej Yuav Muab Nyiaj Xas Tuab Ntw Rau Nkawv Ob Niam Txiv ...... Ua Laib Tsev Kauj .... Yuav Laib Liab .... Yuav Laib Tsheb Luv Tub Yuav Laib Tsheb Luv Kem ...... Lawv Khiav Los Nyob Rau Teb Chaw Nplog ..... Lawv Muab Nyiaj Ntiav Tu NAI NPAB Thiab Lawv Tseem Ua Dab Rau Tu NAI NPAB Thiaj Li Ua Laib Ntaub Ntawv ..... NPAV PAB CAS TUA .... XAM MAB NUV KHUA ....... Tam Sim No Nyob Rau Xeev Khuam ..... Nom Tswv Nplog Tuaj Kuaj Tau 500 Tawm Yim Tsi Muaj Ntaub Ntawv Nom Tswv Nplog Tseem Yuav Muab Cov Hmoob Nyab Laj Xas Rov Qab Rau Sab Nyab Laj Teb ...... Nej Twb Pom Nyob Rau YOUTUB Hmoob Nyab Laj Muaj Ib Qho Teeb Meem Ces Tso Dab Tom Kom Tuag Xwb ...... Thaum Hmoob Nyab Laj Tau Ntau Ntawv Nyob Yog Sib Phiv Nrog Hmoob Nplog Ces Lawv Tso Dag Tom Kom Tuag Nypb Rau Thoj Thoo Thoj Via Faib Cia Teb Tsi Sib Hau Xwb Tu Hmoob Nyaj Laj Tso Dab Tu Hmoob Nplog Mab Mam Mob Tau Ib Lub Xyoo Nw Mam Li Tuag Kiag Nej Ceev Faj Hmoob Nyab Laj Noj Miv Noj Nab Noj Tuv Noj Dev Noj Miv
8 months ago 2,076
Tu Poj Laib No Nw Lub Npe Tiag Tiag Hu Ua ... Tee Xeem HAM Nw Tu Txi Hua Ua ... Neej Zoo Xeem YAJ ... Nkawv Nyob Rau Xeev Khuam Lub Zos ... POOM XUB ... XAM NYOO ... Nw Muab Lub Npe Cuav Rau Xas Nyiaj Los Rau Nw Noj Nw Dag Nej Nej HHai Tia Nw Yog Ntxhai Ntsuag Niam Txiv Tuag Tag Niam Txiv Tseem Muaj Txoj Sia Nyob Rau Thab Cauv .... Tu Meb Cab Niam Ntiav No Muab Nej Cov Duab Coj Mus Ntiav Pub Thawj Ua Dab Rau Nej Es Nej Thiaj Li Xas Nyiaj Los Rau Nw Zaum Ib .... 13000 Dollars Nw Mus Nqa Nyiaj Ntawm Tu Tswv Lub Hab .... Mos Xeem Thoj Nyob Rau Ntawm Taj Laj XiengKhouang Nw Ntshai Ib Tsam Tu Hmoob MEKA Tso Nw Cov Kwv Tij Nyob Rau Nram Vientiane Tuaj Nrhiav Nte Poj Laib Ces Poj Laib Muab Nw Cov Facebook lwv Pov Tsheg Tag Nw Dag Hai Tia Nw Lub Xov Tooj Poob Hauv Dej Tu Hmoob MEKA Hlub Nw Rov Qab XAS 1500 Dollars Los Rau Nw Dua Ces Rov Qab Nrog Tu Hmoob MEKA Tham Ntxia Tu Hmoob MEKA Nyiaj Dua Tu Hmoob MEKA Nyuam Qhuav Xas 8000 Dollars Poj Laib Ntshai Nw Mus Nqa Nyiaj Tom Phonsavanh Kom Tu Hmoob MEKA Cov Kwv Ti Tua Nte Tsi Laib Nw .... Lub Tsiab Peb Caug No Yog Nej Los Rau Teb Chaw Nplog Ces Nej Coj Caub Nab Thib Tas Luaj Tuaj Nte Nej Thiaj Li Tau Nej Cov Nyiaj Nkawv Ob Niam Txiv Tab Tom Npaj Mus Yuav Ib Lub Tsheb Tu Nqi 28000 Dollars Yog Nej Ntshai Los Nte Nkawv Ob Niam Txiv No Ces Tu Kwv Tij Hmoob MEKA Muab Nkawv Khub Niam Txiv No Cov Duab Xas Los Rau Nej Cov Kwv Tij Ntiav Pub Thawj Tso Dab Rau Nkawv Ob Niam Txiv Tuag Tag Nrho Tu Poj Laib Nw Twb Yuav Txiv Tu Thib Peb Yog Tu No Tu Txiv Hmoob Yaj No Ces Yaim Tu Poj Laib No Lub Pim Es Hmoob Nplog Twb Muab Rxiag Lub Qhov Pim Khoob Tag Nw Tseem Ntxai Poj Laib Lub QHOV PIM Tu Poj Laib No Nw Twb Muaj 38 Xyoo Lawm Poj Laib Dag Nej Cov Hmoob MEKA Hai Tia Nw Muaj 17 Xyoo Nej Cov Hmoob MEKA Nco Ntsoov Muab Nw Cov Lus Kaw Cia Thiab Nej Nqa Nw Cov Duab Tu Neeg Qhoom Them Nw Yog Tu Dag Nej Cov Nyiaj Los Yuav Pas Ntse Thiab Yuav Liaj Thiab Yuav Av Nw Lub Npe Cuav Hu Ua Txiab Xeem Thoj Tu Ntxhai Ntsuag Nw Daim Npav Pab Cas Tuaj Cuav Hu Ua MAS Li HAM Coj Mus Lav Nyiaj .... Hlub Tu Kwv Tij Hmoob MEKA Kuv Thiaj Li Los Qhia Rau Koj Nawb Kwv Tij Tsi Xav Kom Peb Cov Hmoob Nyob Rau Teb Chaw Vam Meej Yuav Rau Cov Poj Laib No Dag Peb Nyiaj Coj Mus Nta Nkawv Khub Niam Txiv Lub Neej Peb Nyob Rau Teb Chaw Vam Meej Los Peb Yeej Khwv Khwv Muaj Dab Tsi Los Yuav Tsum Tau Sib Pab Thiab Nawb Lawv Dag Koj Los Cuag Li Dag Kuv Lawm Thiab Kuv Yeej Pab Koj Mob Siab Tu Siab Kawj Nkau Li Koj Nyiaj Los Ib Yam Li Kuv Cov Nyiaj Thiab
4 days ago 2,076
Xabyeebkoob Hmoobvajpov + 61 430 499 031
7 years ago 2,076
chav xeem thoj in Vietnam +840974395220
10 years ago 2,076
Loading...