maiv yia nyiag kuv li duab xwb 020 96806571 maiv xis xyooj yo

tus maiv yia nyiag kuv li duab xwb
7 years ago 1,428

Cov duab maiv yia nyiag kuv li duab xwb 020 96806571 maiv xis xyooj yo 020 96806571 maiv xis xyooj yo

maiv yia nyiag kuv li duab xwb 020 96806571 maiv xis xyooj yo
7 years ago 1,428
maiv yia lis 8562096071702, 00841634401670
6 years ago 1,428
maiv yia lis 8562096071702 , 0084163440167
6 years ago 1,428
maiv yia lis 8562096071702, 00841634401670
6 years ago 1,428
maiv yia lis 8562096071702, 00841634401670
6 years ago 1,428
teev kua muag ntshav 0209779262x
8 years ago 1,428
NRAUGHMOOBXUMTUAG
7 years ago 1,428
tu maiv yia nyiag kv daim duab tso 020 96806571 maiv xia xyooj yo
7 years ago 1,428
KUV HU UA ... XIS KWM ... KUV YUAV THOV HAI QHIA RAU PAUB KUV TSO KUV COV DUAB KUV THAM TAU IB TUG HLUA NRAUG HMOOB NPLOG NW HLUB KUV HEEV NW MUAB NYIAJ RAU KUV SIV YUAV NPAV RAU KUV HU RAU NW .... KUV TU SIAB KAWG NKAU LI KUV TU NYAB MEB CAB QIA NEEG KHAU PIM MUAB NW TU NTXHAI DUAB TSO THAM DAG NTSIA LAIB TU HMOOB NTAWV NYIAJ NTAU NTAU TU HMOOB NW MAM LI TUAJ NRHIAV TAU ?YXHEB MEB CAB MUAB KUV TU NYAB CES CES KAWG NKAU LI IB TUG NIAG POJ MEB THAUB LAU LI KOJ TSI TXAJ MUAG NTSHAW NYIAJ NPAUM LI CAS ZS YUAV MUAB KOJ TU NTXHAI DUA TSO THAM DAG NTXIA KUV NYIAJ MUAB NIAG NTXHEB MEB LAU CES KOM NW CIA LI RHEM TU HMOOB NTAWV COV NYIAJ ROV QAB RAU LAWV ... KUV TU NIAG NYAB MEB CAB KHAU PIM IB TXWM MUAB NW COV NTXHHAI TSO DUAB NNW THAM NROG HMOOB MEKA SIB TXIAG LIJ NW LUB NIAG QHOV PIM THIAB NTSAJ nw lub siab phem thiaj lim hiam tshaj plaw Tam Sim No Nw Tham Hmoob MEKA Tso Duab Cuav Xwb Hmoob MEKA xAS dUAB lOS rAU nW Crs ?w Muab Hmoob MEKA Cov Duab Xoj Mus Rau Pub Thawj Ua Dab Rau Hmoob MEKA Xas Nyiaj Tuuab Ntw los rau nw tau laig .... TXIJ LI HNUB NTAWV LOS CES NW NTXUB KUV KAWG LI TAM SIM NO CES KUV TU NYAB MEB CAB LAU NTAWV ROV QAB TUAJ UA TXUJ UA ZOO RAU LAWM ....
4 months ago 1,428
THOV HAI QHIA RAU PEB COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW PAUB KHUB NIAM TXIV NO NYOB RAU ... PUJ KHOOM ... TU NIAM YOG HMOOB THOJ TU TXIV YOG HMOOB YAJ ..... TU TXIV TSO NW TU POJ NIAM THAM HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LUB SIJ HAWM NTAWV TU POJ NIAM NO TSO DUAB CUAV THAM HMOOB NYIAG MUAB HMOOB THAIJ DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ UA DAB RAU COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LI DUAB HMOOB MEKA MUAB NYIAJ XAS NTAU LI NTAU LOS RAU NKAWV KHUB NIAM TXIV NO NKAWV YUAV LAIB IB LUB HOO XIM TXHUV NYB RAU ... MUANG KHONE ... TU NQI 120 000 KIPS YUAV LAIB IB LUB TSHEB LUV TUB YUAV AV AU LAIB VAJ TSEV ZOO ..... MUAJ PUA TSAWG TU NEEG TUAG NW MU QUAJ NYIAM HAI TIA YOG NW TSEV NEEH KOM HMOOB MEKA PAB NYIAJ LOS RAU NW THAS NW TU NEEG TUAG HMOOB MRKA MUAJ NYIAJ XAS LOS RAU NKAWV OB NIAM TXIV NO NTAU LI NTAU MUAJ PUA TSAWG LUB NTEEV TUAG LOS NW YEEJ MUS QUAJ NYIAV LI NO TAG LI XWB ..... TXOJ KEB NPAM THIAJ LI LOS RAW TAU NKAWV OB NIAM TXIV NO .... NKAWV TU NTXHAI TSAU MUAG NTOG XAB LAU NIAM POG TXIV YAWG HMOOB LAUJ TWB TSI TUAJ XYUA LI TAU NTEV LOS LAWV TU NYAB MOB MOB MUS PW HOO MAUM LOS NIAM POG TXIV YAWG LAWV YEEJ TSI NQA MOV MUS RAU NOJ TU TUB LOS YEEJ MUS THAM HLUA NKAUJ NW TSI HLUB NW TU POJ NIAM TWB VIM YOG MIM THOJ MUAB NNW TU NTXHAI TSO DUAB TOJSIAB THAM KAU HMOOB MEKA NYIAJ ... TU NTWHAI MOB MOB COJ MUS PW HOO MAUM NAI MAUM XAV IB KOOB TSHUAJ TSI ZOO CES NW TU NTXHAI CIA LI TUAG LAWM .... DAG LAIB HMOOB MEKA NYIAJ TAU NTAU2 COJ MUS YUA IB LUB TSHEB CAS COJ LOS XYAU DAG NTAU DHAU NTU TSI PAS CAiJ TSHEB CAS NTOG TXHAI KOS TAW NKAG RAU LUB LOS NW SAB KOS TAW DAM MUS PW HOO MAUM NAI MAUM MUAB HLAU NTSIA LOS NYOB TAU 2 LUB XYOO HAUV TSEV THAUM LOS NYOB HAU TSEV LOS NW TSEEM THAM HMOOB MEKA DAG NYIAJ TAG AJ TAG ZOG TWB POM DEJ DAG LAWM LOS SIAB TSEEM TSI TAU NQIG .... MIM THOJ KOJ TSI TXHOB XAV HAI TIA NEB 2 NIAM TXIV UA HNUB UA HMO MUS NTIAV .... PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG .....KOJ COV DUAB NO KUV TWB COJ MUS NTXUAV TAG KUV MUB TSO RAU .... MOS VAJ .... SAIB TAG LAWM .... YOG IB HNUB TWG KUV TUAG CES KOJ COV DUAB NO NW YUAV NKAG HAUV KUV LUB HLEB KOJ YEEJ YUAV TUAG THIAJ TAG .... KOJ CUAB THAJ NTSE NYIAG THAIJ KUV DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG CES KOJ KAWG TUAG THIAJ TAG .... THOV HAI LI NO QHIA RAU NTIAJ TEB PAUB 1/ NEJ THAM TU TWG YUAV TSUM TAU MUS SAIB UA NTEJ NEJ THIAJ LI TSI RAY DAG POOB NYIAJ NAWB ...... UA TSAUG BTAU RAU NEJ SAWV SAW CEEV FAH NEH TU KHEEJ KOM ZOO
4 months ago 1,428
Thai Moua 479-430-8614
5 years ago 1,428
Kwv Thai nraug Hmoob Yaj 4145731108
8 years ago 1,428
Loading...