Cias 6 koj saibok

Thaum kuv pib ncig ntuj , coob leej xav tias mus ua laib los yog tej yam tsis zoo , tab si tib neeg mas ib leeg muaj lawm ib lub hom phiaj , thaum kuv txog India teb kuv nkag mus rau lub tsev pe hawm yawm saub ua luag yeej ib txwm teev hawm los tshaj 5000 xyoo , txhuas2 tus yaj saub puav leej yog los ntawm India teb los xwb. thaum lub caij As kiv ua tus kav India , Yawg Gandy sawv tawm tsam As kiv kom rov muab lawv lub teb chaws rov 6 India , vim India tej qub txeeg qub taws ib txwm muaj los , yuav cias 6 ntiaj teb tuaj kawm txog txoj kev pe yawm saub. ( lwm zaus kuv mam tham duas )
6 years ago 200

Cov duab Cias 6 koj saibok ok

Ncig ntuj
9 years ago 200
teev kua muag ntshav 0209779262x
7 years ago 200
ncig ntuj
9 years ago 200
Mos Lauj los Lila lauj ( Mao Lor ) 0305734274 & 030220493
7 years ago 200
Cias 6 koj saib
6 years ago 200
ncig ntuj
7 years ago 200
mi tub hmoob
6 years ago 200
maiv yia lis 8562096071702 , 0084163440167
5 years ago 200
maiv yia lis 8562096071702, 00841634401670
5 years ago 200
maiv yia lis 8562096071702, 00841634401670
5 years ago 200
maiv yia lis 8562096071702, 00841634401670
5 years ago 200
MAUM PHAWV YAAJ NIAG NTSEJ MUAG NPLIM HAW QUAV KOJ TU NIAG NTSEJ MUAG PHEV DEV TSOOB HMOOB MEKA NW TWB UA HNUB UA HMO LWV KAWG NW LUB QHOV QAU TWB LWV TSI LAIB IB QHOV KIAG LI TSEEM LWV TAG ZAJ TAG ZOG YOG NW YUAV LWV LAIB CES TWB LWV TAU 5 LUB XYOO DHAU LOS LAWM ...... KOJ TSUA NROG KOJ TXAU SIAB THAIJ KOJ LUB PIM RAU HMOOB MEKA KOM LAWV MUAJ NYIAJ XAS LOS RAU KOJ LAIG ........ TAM SIM NO CES KOJ HAI KOM TU TXIV DEV HMOOB MEKA PAB KOJ LWV KOJ COV DUAB LIAB QAB KM TAG ..... MAUM PHAWV YAAJ KOJ DAG TSI LAIB HMOOB MEKA NYIAJ RAU KOJ LAIG LAWM NAWB ..... KOJ YOG IB TUG DAB 2 LUB TAUB HAU ...... KOJ TSEEM VAJ TSWV TIAM SI KOJ TSEEM MUS NAB NYAU IB HNUB TXOG KIAG MOOB CAB KOJ HAI TU YAWV TXIV HMOOB LAUJ UA NEEB KHO KOJ ..... KOJ MUS YUAV QAIB YUAV XYAB NTAWV PW IB HMO NW KHO KOJ TAG KOJ MAM LI LOS TSEV ....... NYOB NTAWM KOJ TU NU MAS KOJ UA TXUJ TUAJ NW TOG ....... DHAU KIAG NTAWM KOJ TU NU CES KOJ MUS NRHIAV NEEB NRHIAV YAIG KHO KOJ ...... TU NIAG MEB CAB NIAG PHIM 2 HUAM .......
2 months ago 200
Loading...