huab xiong01658098880

tsim nyog koj yuav nyeem vim kuv tsi tau muaj tus hlub Kuv xav hai rau koj tia hlub thiab nco koj heev… Thiab kuv xav cog lus rau wb tia yuav noj nyob ua kev nrog txoj kev hlub ntev thiab kaj siab tshaj. Nyob hauv koj lub nriab muag kuv pom tag kis… Nyob hauv koj sab tes kuv ntshiav tau txoj kev hlub tseeb. hlub koj hnub no thiab mus tag ib sim. Kuv tau nyob dhau ntau lub sib hawm txom nyem , kuv tsua yog xav kom txhuas leej paub tia: koj yog tus thib ib ntawm kuv… kuv hlub koj heev os. Tus neeg zoo! Nyob rau hauv ntiaj teb no koj tsua yog ib leeg rau lawv xwb. Tiam sis nyob lis ntawm kuv koj yog txhua leej hauv ntiaj teb. Kuv paub kuv tsi yog neeg muaj , muaj txau kom tiv thiav tau ib lub neej tsim nyog rau koj. Kuv paub , kuv tsi zoo nraug kom ua rau koj tau nrej tau muag rau txhua leej , tiam si kuv muaj ib txoj kev hlub tshwm sim zoo tshaj tawm hauv kuv lub siab rau koj , nyob ntawm txhua leej neeg.
6 years ago 468

Cov duab huab xiong01658098880 01658098880

huab xiong 01658098880
6 years ago 468
paj huab xyoojnrhiav tu hlub 01185620 647 1522
11 years ago 468
paj huab lauj 85620 683 5295
10 years ago 468
Ntxhuav thoj 01186520-5942349
10 years ago 468
Huab thoj huab cia siabxa mus rau tij la
10 years ago 468
huab cua yaj 020 95084233 huab cua yaj 020 95084233
9 years ago 468
paj huab mua 85620 5609 7005
9 years ago 468
nkauj huab nraug cua
9 years ago 468
paj huab yaj 020 28570763 paj huab yaj 020 28570763
9 years ago 468
huab sib lis 020 97155441 huab sib lis 020 97155441
9 years ago 468
paj huab yaj 020 28001893 paj huab yaj 020 28001893
9 years ago 468
huab yaj 020 54555141 huab yaj 020 54555141
9 years ago 468
Loading...