NRAUGHMOOBXUMTUAG

NYOB ZOO LEEJ MUAM....? CA KUV MUS TXOG TWG LOS NTSIB TUG DAG XWB ??? LAWV NYIAM KUV COV NYIAJ XWB LAWV TXOJ KEV HLUB MUAB RAU KUV YOG PAUV NYIAJ XWB .....? TUG LUAG NYIAM KUV ???? NWS NEEJ NWS NUS NWS NIAM NWS TXIV NTXUB KUV THUAM HAI TIA KUV LLAUS DHAU ?????? TUG KUV NIAM LUAG TSHAJ PLAWG ...........LUAG NYIAM KUV COV NYIAJ XWB ????????????????? LEEJ MUAM KUV MUAJ 59 XYOO RAU XYOO 2014.......ZAUM NOS TE KUV TUAG TSO LUB NTIAJ TEB NOS TSI NROG LUAG MUAJ POJ NIAM YUAV UA CA ZOO SIAB QIS QHOV MUAG ????KUV BRAUG NKAUJHMOOB LAOS......DAG LOS LAWM 6 LEEJ YOG COV NTXHAI KAWM NTAWV THIAB COV POJ NTSUAM NYOB LAOS ....KUV SIV NYIAJ TAG LAWM .......35.OOO EURO.......RAU KUV TUG KHEEJ YOG NTAU HEEV ????.....KUV YUAV UA CA ZAUM NOS ...? ZEJ ZOS MUAJ NOJ MUAJ HAU LUA HU TSI TXOG KUV LAWM ......ZOO LI KUV NOS TSHUAV TUG NKAUJHMOOB BLOG LAOS LAWM XWB ....SAIB LAWV PUA NYIAM KUV TUG XUAB TSHAJ PLAWG HU UA TXIV NEEJ HMOOB NYOB RAU FABKIS DAIM NIAG AV LWJ SIAB .....LEEJ MUAM NKAUJHMOOB BLOG ......KOJ PUA TAU MUAJ TUG HLUB OS ???KUV XAV TAU IB TUG HLUB KUV TIAG2....... TUG NYIAM KUV THAUM PLUAG THIAB THAUM TXOMNYEM ...THIAB HLUB KUV THAUM DAS QUAV DAS ZIS ........PUA YUAV MUAJ LEEJ TWG XUMTUAG NROG KUV RAU TIAM NOS KUV POJ NIAM TSO KUV POV TSEG XYOO 2000 LOS LAWM NIAJ NUB NOS ZEJ ZOS SAIB KUV TE TUG DEV TSEEM TSIM TXIAJ DUA KUV LEEJ MUAM THOV KOJ HLUB KUV 2 LUB QHOV MUAG THIAB MOS ES SAU NTAWV NUS KUV MOO KUV YOG XEEM TSAB ..................................................................................................
7 years ago 1,043

Cov duab NRAUGHMOOBXUMTUAG

nraughmoobxumtuag 0684389044
10 years ago 1,043
nraughmoobxumtuag 0684389044
9 years ago 1,043
NRAUGHMOOBXUMTUAG
9 years ago 1,043
NRAUGHMOOBXUMTUAG
7 years ago 1,043
NRAUGHMOOBXUMTUAG 33605730235
7 years ago 1,043
nkauj hmoob nraughmoobxumtuag4444444444
7 years ago 1,043
nkaujhmoob nraughmoobxumtuag4444444444
7 years ago 1,043
nkaujhmoob nraughmoobxumtuag4444444444
7 years ago 1,043
NRAUGHMOOBXUMTUAG
7 years ago 1,043
NRAUGHMOOBXUMTUAG
7 years ago 1,043
NRAUGHMOOBXUMTUAG 2020156600
4 years ago 1,043
NRAUGHMOOBXUMTUAG
4 years ago 1,043
Loading...