xav tau sponsor pab.020 97804308

nyob zoo ntawm noi kuv npe hu ua ' poryang ' kuv nyob rau hauv teb chaws los tsuas. kuv thov muab tsab ntawv no nrog rau daim duab no tso tuaj nrhiav kev pab. yog li kuv thov tshaj rau cov tuam txhab nyiaj hmoob thiab cov koom haum hmoob nyob thoob ntuj tau paub hais tias kuv yog ib tus me nyuam tub hmoob nyiam kev ua lag ua luam ua vaj ua tsev muag los yog nyiam kev txua vaj txua tsev , yog li kuv xav tau kev txhawb nqa los ntawm peb tsoom hmoob sawv daws nyob thoob ntuj ,tuaj txhawb nqa kuv lub hom phiaj mus kom tau raws li txoj kev npau suav ntawm kuv thiab peb hmoob lub neej hom phiaj yav tom ntej no yog li nej cov ua niam ua txij thiab kwv tij phooj ywg ,yog nej tau tuaj pom lawm es muaj tus txaus siab nrog kuv ua txoj hauj lwm no no thov hu los rau kuv tus xov tooj yov 020 97804308 los yog kuv tus email yog ' kuvhaivneeghmoobtiamno@yahoo.com ' ua tsaug.
7 years ago 301

Cov duab xav tau sponsor pab.020 97804308 020 97804308

tshaj xav tau sponsor pab 020 97804308
7 years ago 301
thov hmoob sib pab 020 97804308
7 years ago 301
tshaj ntawv ntawv thov kev pab. 020 9701 5809
8 years ago 301
xav tau sponsor pab. 020 97804308
7 years ago 301
nkaujsua yaj (nrhiav sponsor hu nkauj) 0305091280 (xav nrhiav sponsor
6 years ago 301
tshaj xo muag ntoo yas phaslas 020 97804308
7 years ago 301
mi tub hmoob
6 years ago 301
sua vwj 0309145963 xav tau sponsor pab kev hu nka
7 years ago 301
sua vwj 0309145963 xav tau sponsor pab kev hu nka
7 years ago 301
my volunteer , poryang. 020 97804308
7 years ago 301
xav tau spongser pab. 020 97 015 809
8 years ago 301
koomsiab band 8562055565148
7 years ago 301
Loading...