xav tau spongser pab.020 97 015 809

nyob zoo txog rau ib tsoom niam txiv kwj tij phooj ywg hmoob sawv daws .kuv thov tshaj tuaj nrhiav kev pab txhawb nqa ntawm kuv lub hom phiaj. kuv thov tshaj nrhiav neeg pab kuv , kuv xav muab tus dej uas nyob ntawm lub tsag dej no tauv coj los ua hluav taws xob taws los yog ua fais fab taws. tiam sis kuv tsis muaj nyiaj txaus coj los ua qhov hauj lwm no , yog li kuv xav tau cov neeg koom tes pab kuv.los yog kuv xav tau kev nqis peev nyiaj txiag ntaulos ntawm cov neeg muaj nyiaj los yog los ntawm cov tub los pav loj uas muaj nyiaj los pab kuv ua txoj hauj lwm no yog li kuv muab tshaj tawm li no yog nej leej twg tuaj pom es ho txaus siab ua thiab nyiam ua txoj hauj lwm no thiabtxaus siab nqis peev nyiaj txiag no sau ntawv los rau kuv ,kuv tus e-mail yog poryan2010@yahoo.com los yog hu rau kuv tus xov tooj ntawm tes yog. 020 97015809 kuv mam li nrog nej tham txog ntawm kev sib pab. , nyob ze rau thaj tsam ntawm lub tsag dej no muaj li 500 yim neeg nyob rau thaj tsam no .yog li kuv xav muab tus dej
7 years ago 926

Cov duab xav tau spongser pab.020 97 015 809 020 97 015 809

xav tau spongser pab. 020 97 015 809
7 years ago 926
tshaj ntawv ntawv thov kev pab. 020 9701 5809
8 years ago 926
pob tsuas phaj vis. 020 96829620
8 years ago 926
tuaj nrhiav spongser pab. 020 97015809
8 years ago 926
kuv xav tau neeg pab. 020 97 015 809
7 years ago 926
mi tub hmoob
5 years ago 926
ntawv tshaj tawm xxxxxxxxxxxxxx
8 years ago 926
ntxawv tshaj tawm xav muag tsev tos qhua guesthous 020 96829620
8 years ago 926
xavpomlubntiajteb 011856309376305
8 years ago 926
thovpabhlubneegtsispomkev os 011856309376305
8 years ago 926
thov hmoob sib pab 020 97804308
7 years ago 926
mais lis 52 (2011) 85620-2301-1982 , 85620-5558-9
9 years ago 926
Loading...