tub hmoob toj siab , xeem yaj020 96829620

ua li cas lub neej pluag txom nyem li yus no es cas yuav tu siab ua luaj li os ,tsuas yog niaj hnub mus ua luag zos xwb es puas yuav muaj ib hnub tau lub neej zoo nrog luag lwm tus ua os.lub neej ua luag zog ua luag qhev xwb sab heev li yuav tuag los tuag tsis taus hos yuav ciaj ua neej los cas yuav nyuuj siab thiab tau lub neej tsaus ntuj ua luaj li os. yuav yog thaum twg lub neej thiaj li yuav tshav nrog luag tej os. thiab hpem nraug los phem nrau pluag los pluag li yus no es puas yuav muaj leej twg hlub yus tiag2 mus kom tas lub neej tiam no os.
8 years ago 907

Cov duab tub hmoob toj siab, xeem yaj020 96829620 020 96829620

hmoob 54541234
7 years ago 907
mi tub hmoob
6 years ago 907
tshajtawm ,lub tsev no yuav muag sai2 no. 020 96829620
9 years ago 907
tub hmoob toj siab daim teb. 020 96829620
8 years ago 907
VAM RWG YAAJ TU NTXHAI MEB CAB NIAM NTIAV LUB SIAB HEM LIM HIAM MAUM PHAWV YAAJ NW MUS NYIAG .... XIS LAUJ TU NIAM LAU YUAV TU TXIV HMOOB HAM NKAWV TU NTXHAI LI DUAB HAUV NW TU FACEBOOK COJ MUS TSO RAU TOJSIAB THAM LAIB IB TUG HMOOB MEKA MAUM PHAWV YAAJ THOV TU HMOOB MEKA XAS DUAB LOS RAU MAUM PHAWV YAAJ POJ LAIB THIAJ LI NQA TU HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU TU HMOOB MEKA TXIJ LI HNUB NTAWV LOS CES TU HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU MAUM PHAWV THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ 1 VAS THIV XAS 3000 Dollars LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV TAG NRHO COV HLUA NRAUG POJ LAIB THAM CES LAWV XAS NYIAJ LOS RAU NKAWV 2 NIAM TXIV ZE LI 100000 Dollars ..... TIAM SI MAUM PHAWV NTXEEV HAI TIA YOG NW TU NU THIAB TU NYAB NKAWV YOG TU COJ HMOOB MEKA COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU HMOOB MEKA ES NKKAWV LAIB NYIAJ NTAU ...... XAIV NPLOOJ LAUJ .... HUAM NAB TA LUAJ LOJ NYOB RAU PHONSAVANH THIAJ LI COJ MAUM PHAWJ YAAJ TU NU COJ MUS KAW NKUAJ ...... MAUM PHAWV YAAJ THIAB VAM XYOOJ XEEM LAUJ NKAWV 2 NIAM TXIV THIAJ LI KHIAV MUS NYOB RAU NRAM AV LIAB LAV10 MUAB COV NYIAJ LOS YUAV AV UA LAIB TSEV ZOO HEEV THIAB YUAV LAIB 1 LUB TSHEB LUV TUB NROG RAU 4 HECTARES AV NYOB RAU NONGHAI MAUM PHAWV YAAJ KWV PIM MUS TOS HMOOB MEKA NYOB RAU NRAM VAV TAI HMOOB MEKA COJ MAUM PHAWV YAAJ COJ MUS TXIAG TAG MAUM PHAWV YAAJ LOS TSEV NW TU TXIV VAM XYOOJ XEEM LAUJ THIAJ LI MUAB NPLIM HAW QUAV NCAW TAWM TE DAWB TE NPLIIAG ..... VAJ TSE LUB TSHEB LUV TUB 3 HECTARES AV NROG RAU NW 4 TUG TUB POOB TAG RAU VAM XYOOJ XEEM LAUJ ........ NPLIM HAW QUAV KOJ YEEJ MEEM HAI KOM KOJ TU HMOOB MEKA UA ZAJ UA NTXEEV TUA KUV LUB COMPUTER THIAJ ZOO KOJ LUB SIAB NW TSI YOG NEEG NW YOG PHEV DEV TXIAG TAU NW LWV TSI LAIB
4 months ago 907
deng lee 8562056773460
10 years ago 907
tub hmoob toj siab , xeem yaj 020 96829620
8 years ago 907
tub hmoob toj siab , xeem yaj 020 96829620
8 years ago 907
tubhmoob toj siab xeem yaj 020 96829620
8 years ago 907
tub nraug hmoob toj siab xeem yaj 020 96829620
8 years ago 907
tub kawm neeg pluag ,tub hmoob tojsiab. 020 96829620
8 years ago 907
Hmoob cov tub kawm ,Laos. 22912202
8 years ago 907
Loading...