NPLOOJSIABLWJDHIxxxxxx

Nag hmo koj rov taw tuaj ntuj , hnub no kuv nyob kaj siab lug , ua tsaug uas koj qhiv kuv txog kev tawg yav dhau los rau kuv pom tag kis. Lub neej dhau los kuv ib tswm ntseeg koj tiam sis nag hmo koj muab rhuav uas rau kuv quaj , tiam sis tag kis mus kuv yuav kaj siab lub vim kuv tsi tshuav koj nqi , yuav tau them tag ib sim lawm. Kuv zoo siab koj tshem kuv txoj kev tshua ntawm koj tawm txij hnub no mus lawm tag kis kuv yuav ua taus ib siab tsi muaj koj ib qhov nyob hauv kuv siab lawm. Neej tsis zoo lawm cia wb nyias mus nyias thiaj tsi ua dab sw los rau wb ntxiv. Kev txij nkawm tsuas muaj yav tag xwb hnub no mus cia tsi txhob nco lawm , koj txoj kev ntshaw koj nrhiav tau lawm kuv pab koj zoo siab. Tsis hais hnub no tag kis lwm xyoo kuv thov kom tus koj nrhiav ntawv hlub koj xwb ces zoo lawm yog hnub twg koj tau taug kuv txoj kev lwj siab tsaus nti koj mam xav txog yav dhau los koj ua rau kuv ces zoo ib yam li Rau2 siab mus ua koj lub neej thiaj caum cuag wb lub yav dhau los mog , yog txog hnub ntawv luag
8 years ago 1,739

Cov duab NPLOOJSIABLWJDHIxxxxxx xxxxxx

Ray XXX-XXXXXX
13 years ago 1,739
056-XXXXXX
13 years ago 1,739
Noom 035-xxxxxx
12 years ago 1,739
sky 7777777777777777
11 years ago 1,739
xxxxxx 856202589390
11 years ago 1,739
nkauj Hmoob yaj muAj SiAb TiAg E-mAiL xWb
11 years ago 1,739
ntxhoos thoj 85620xxxxxxxxx
11 years ago 1,739
mos xxxxxx
11 years ago 1,739
xxxx xxxxxx
11 years ago 1,739
pov lauj 715 xxxxxx
11 years ago 1,739
กี่ 08-xxxxxx
11 years ago 1,739
nkauj see vaj xxxxxx
11 years ago 1,739
Loading...