hmoob e..thovhlubkuvos011856309376305

nyob zoo ib tsoom kwv tij hmoob e.. kuv npe hu tswb xeem lor kuv nyob zos none hai kuv xav thov kev pab los ntawm peb kwv tij hmoob cov kwv tij hmoob nyob rau sab usa nej leej twg puas paub nyob sab tim usa ko puas muaj hoos maum kho tau kuv lub qhov muag kuv lub qhov muag thaum kuv meme muaj hnub nyoog li 5 xyoos kuv tsis paub qab hau kuv mus kov lub mos txwv siv tauv tawg cov kej tuaj rau kuv lub qhov muag kuv thiaj tsis pom kev lawm thov kwv tij hmoob nej leej twg paub no thov pab hu los qhia kuv vim kuv ua lub neej tsaus ntuj nti xwb yeej tsis muaj leej twg paub tias kuv quaj npaum li cas kwv tij hmoob e.. thov pab qhia kuv seb nyob tim mekas ko kho puas tau kuv lub qhov muag yog koj muaj lub siab hlub kuv yog koj paub no thov pab qhia kuv os mog kawg no thov vaj tswv ntuj tus uas muaj fwj chim tsom kwm kom peb haiv neeg hmoob tsuas vam meej mus ib txhis thiab kom ntshaw yam twg kom tau raws lub siab xav os mog bye nej...
8 years ago 604

Cov duab hmoob e..thovhlubkuvos011856309376305 011856309376305

hmoob 54541234
6 years ago 604
hmoob e..thovhlubkuvos 011856309376305
8 years ago 604
hmoob e..thovhlubkuvos 011856309376305
8 years ago 604
hmoob e..thovhlubkuvos 011856309376305
8 years ago 604
xavpomlubntiajteb 011856309376305
8 years ago 604
kwvtijhmoobe..pabqhiakuvsojlubntujno zoonkaujnpaum 011856309376305
8 years ago 604
hmoob e..thovhlubkuvos 011856309376305
8 years ago 604
thovpabhlubneegtsispomkev os 011856309376305
8 years ago 604
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 430 499 031
6 years ago 604
Hmoob cov tub kawm ,Laos. 22912202
7 years ago 604
Xabyeebkoob Hmoobvajpov + 61 430 499 031
6 years ago 604
chav xeem thoj in Vietnam +840974395220
9 years ago 604
Loading...