hmoob e..thovhlubkuvos011856309376305

nyob zoo ib tsoom kwv tij hmoob e.. kuv npe hu tswb xeem lor kuv nyob zos none hai kuv xav thov kev pab los ntawm peb kwv tij hmoob cov kwv tij hmoob nyob rau sab usa nej leej twg puas paub nyob sab tim usa ko puas muaj hoos maum kho tau kuv lub qhov muag kuv lub qhov muag thaum kuv meme muaj hnub nyoog li 5 xyoos kuv tsis paub qab hau kuv mus kov lub mos txwv siv tauv tawg cov kej tuaj rau kuv lub qhov muag kuv thiaj tsis pom kev lawm thov kwv tij hmoob nej leej twg paub no thov pab hu los qhia kuv vim kuv ua lub neej tsaus ntuj nti xwb yeej tsis muaj leej twg paub tias kuv quaj npaum li cas kwv tij hmoob e.. thov pab qhia kuv seb nyob tim mekas ko kho puas tau kuv lub qhov muag yog koj muaj lub siab hlub kuv yog koj paub no thov pab qhia kuv os mog kawg no thov vaj tswv ntuj tus uas muaj fwj chim tsom kwm kom peb haiv neeg hmoob tsuas vam meej mus ib txhis thiab kom ntshaw yam twg kom tau raws lub siab xav os mog bye nej...
9 years ago 750

Cov duab hmoob e..thovhlubkuvos011856309376305 011856309376305

hmoob 54541234
7 years ago 750
hmoob e..thovhlubkuvos 011856309376305
9 years ago 750
hmoob e..thovhlubkuvos 011856309376305
9 years ago 750
hmoob e..thovhlubkuvos 011856309376305
9 years ago 750
xavpomlubntiajteb 011856309376305
9 years ago 750
kwvtijhmoobe..pabqhiakuvsojlubntujno zoonkaujnpaum 011856309376305
9 years ago 750
hmoob e..thovhlubkuvos 011856309376305
9 years ago 750
thovpabhlubneegtsispomkev os 011856309376305
9 years ago 750
Xabyeebkoob Hmoobvajpov +61 430 499 031
7 years ago 750
Kuv Los Qhia Qhov Tseeb Rau Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Paub Cov Hmoob Nplog Hmoob Nyab Laj ........ Tso Duab Cuav Dag Npe Dag Xeem Dag Xaw Nyob Kom Nej Los Nrhiav Nte Tsi Laib Nkawv 2 Niam Txiv Ces Nkawv Yuav Dim Dawb Dim Dos ..... Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Nej Nco Ntsoov Nqa Nw Tu Npawb Xov Tooj Los Nte Nw Nyob Rau Nram Xum ...... Npawv Xov Tooj Muab Loo Thab Npia ..... Npav Pav Cas Tua .... Xam Mab Nuv Khua ..... Nyob Rau Nram Xum Nploh Muab Nw Cov Ntaub Ntawv Khaw Cia 3 Lub Xyoo ..... Nplog Mam Li Muab Nw Lub Npe Chaw Nyob Lwv Pov Tseg ....... Ceev Faj Nej Cov Duab Yog Nej Muab Xas Los Rau Poj Hmoob Nyab Laj Thiab Poj Hmoob Nplog Ces Lawv Coj Mus Ua Dab Rau Nej Daim Duab Ces Nej Yuav Muab Nyiaj Xas Tuab Ntw Rau Nkawv Ob Niam Txiv ...... Ua Laib Tsev Kauj .... Yuav Laib Liab .... Yuav Laib Tsheb Luv Tub Yuav Laib Tsheb Luv Kem ...... Lawv Khiav Los Nyob Rau Teb Chaw Nplog ..... Lawv Muab Nyiaj Ntiav Tu NAI NPAB Thiab Lawv Tseem Ua Dab Rau Tu NAI NPAB Thiaj Li Ua Laib Ntaub Ntawv ..... NPAV PAB CAS TUA .... XAM MAB NUV KHUA ....... Tam Sim No Nyob Rau Xeev Khuam ..... Nom Tswv Nplog Tuaj Kuaj Tau 500 Tawm Yim Tsi Muaj Ntaub Ntawv Nom Tswv Nplog Tseem Yuav Muab Cov Hmoob Nyab Laj Xas Rov Qab Rau Sab Nyab Laj Teb ...... Nej Twb Pom Nyob Rau YOUTUB Hmoob Nyab Laj Muaj Ib Qho Teeb Meem Ces Tso Dab Tom Kom Tuag Xwb ...... Thaum Hmoob Nyab Laj Tau Ntau Ntawv Nyob Yog Sib Phiv Nrog Hmoob Nplog Ces Lawv Tso Dag Tom Kom Tuag Nypb Rau Thoj Thoo Thoj Via Faib Cia Teb Tsi Sib Hau Xwb Tu Hmoob Nyaj Laj Tso Dab Tu Hmoob Nplog Mab Mam Mob Tau Ib Lub Xyoo Nw Mam Li Tuag Kiag Nej Ceev Faj Hmoob Nyab Laj Noj Miv Noj Nab Noj Tuv Noj Dev Noj Miv
7 months ago 750
Hmoob cov tub kawm ,Laos. 22912202
8 years ago 750
Xabyeebkoob Hmoobvajpov + 61 430 499 031
7 years ago 750
Loading...