mim vaj 020 96477494mim vaj 020 96477494

mim vaj 020 96477494
9 years ago 1,087

Cov duab mim vaj 020 96477494mim vaj 020 96477494 mim vaj 020 96477494

mim vaj 020 96477494 mim vaj 020 96477494
9 years ago 1,087
MIM THOJ THIZB NW TU TCIV HMOOB YAJ NKAWV NYOB RAU PUJ KHOOM NKAWV KHUB NIAM TXIV TXOM2 NYEM TU TXIV TSO NW TU POJ NIAM THAM HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW MIM TU TXIV NW U MUAM MUS UA LAWV U NIAM YAU .... TU NIAM LOJ MUAJ IB TUG TUB NKAWV SIB TXHEEB HEEVTU NIAM LOJ TU TUB ?W TU POJ NIAM TSEEM YOG MIM THOJ TU TXIV IB TUG MUZM THIAB NKAWV OB TUG TXIV TSO NKAWV OB TUG POJ NIAM THAM HMOOB MEKA DAG LAIB NYIAJ LAWV ZOO SIAB TSHAJ PLAW LI NOJ QAB2 KOJ TAU NYIAJ LI CAS KUV LAIB LI CAS THIAB MUAJ IB ZAUG CES HMOOB MEKA YUAV LOS NTE NIAM LOJ TU TUB CES NW HAI TIA YOG HMOOB MEKA LOS NTE NKAWV CES NKAWV YUAV FOOB MIM NKAWV OB NIAM TXIV VIM HAI TIA MIM NKAWV KHUB NIAM TXIV DAG TAU HMOOB MEKA NYIAJ NTAU TSHAJ NKAWV NIM TU TXIV NKAWV YUAV LAIB IB LUB HOO XIM TXHUV 120 LAB NYOB RAU MUANG KHONE YUAV LAIB IB LUB TSHEB LUV TUB THIAB YUAV AB UZ LAIB IB LUB TSEV NROG RAU LUB TSHEB MOTO XAI .... YOG NW TSEEM FOOB MIM NKAWV OB NIAM TXIV CES MIM TU TXIV ROV PHOM TUA KOM NW TUAG KIAG NKAWV MUAJ CUAM LUS NO NYAV HEEV TSHUAV SIB TUA COV KWV TIJ MAM LI LOS NROG HAI TEJ TEEB MMEEM NO THIAJ LI MUAB NW TSO TSEB IB TUG YEEJ TSI NTSIA IB TUG KIAG LI LAWM .... MIM YU NTAWV NW TSI NTSE LI NEB DAG TSI LAIB NYIAJ YOG NEB TUA NW CES YEEJ YUAV NPAJ MUAB NEB TU KAV THEEB THIAB CES NEB NTSHAI TUAG NEB THIAJ LI NYOO NKAWV .... NEB OB NIAM TXIV TSUA KHAV THEEB UA RAU TU SAB NRAUV XWB NEB KHUB NIAM TXIV TWB UA MUAJ NKAWV THIAJ LI MUAB NEB LUB KHOOB QIA NEEG XYAV RAU TEB CHAW HNOV TAG NEB TSI MUAJ PEEV XWM UA RAU TU NYOB ZE NTAWM YUS TXHAI KOS TAWV YUS TSEEM YUUAV NPAV MUS UA PHEM RAU TU NEEG NYOB DEB YOG NW TSI HAI TAWM NTAWM NW LUB QHOV NCAUJ CES YEEJ TSI MUAJ LEEJ TWG PAUB TXOG NEB OB NIAM TXIV LUB NIAG QE TSW LWJ KIAG LI NO .... KOJ TU TXIV TSO KOJ THAM HMOOB MEKA NROG LAWV SIB TXIAG NTSAJ PIM NTSAJ QAU CES ZOO LI QHOV NTAWM NO KOJ THIAJ LI NCO KOJ COV QUB KIAV ROJ THIAB KOJ COV QUB HLUA NRAUG HMOOB MEKA NAWB THOV TXIV QHIA ME ME LI NO RAU KOJ XWB ZS KUV PAB NROG KOJ ZOO SIAB YOG YUS TSI NYIAM NRHIAV TEEB MEEM CES KOJ COV DUAB YUAV TSI TAWM HAIB HAIB LI NO LEEJ TWG TAU SAIB TAU POM NTSHE LAWV YUAV PAB NROG KOJ NYIAJ THIAB PAB QHUA KOJ KAWG NKKAU LI UA TSAUG NTAU NTAU RAU NEB KHUB NIAM TXIV .....
3 months ago 1,087
Ntxhiav Muas Loj Lub Siab Phem Lim Hiam Txia Ntshab Kawg Nkau Li .... Kuv Txhab Txwm Muab Ces Mua Cov Lus Piav Qhia Rau Koj Tag Koj Ua Raw Nraim Li Ces Mua Cov Lus Koj Muab Kuv Nyiag Thaij Duab Tag Koj Mus Ntweev Rau Nkawv Kub Niam Txiv Ua Raw Nraim Li Hai Rau Nkawv Koj Ua Txuj Ua Tu Siab Zoo Kom Nkawv Ntseeg Koj .... Mim Nkawv Ob Niam Txiv Hai Tia Koj Yeeh Tsi Tau Hai Li ..... Ku Twv Hai Kom Mos Hai Mos Tu Dab Laug Thiab Niam Dab Laug Hu Koj Thiab Mim Nej Hai Nawb Mim Nkawv Ob Niam Txiv Yeej Lav Loo Hai Tia Koj Yeej Tsi Tau Hai Cov Lu Ntawv Kiag Li ... Thov Mos Tu Nus Ua Dej Rau Mim Neb Hau .... Yog Koj Tsi Tau Hai Cov Lus Ntawv Ces Neb Hau Dej Poob Neb Lub Plab Ces Lub Ntuj Mam Li Muab Kuv Lov Caj Dab Kom Kuv Tuag Kuv CCaij Lub Fai Tawm Rooj Tsheb Nrau Kuv Tuag Kiag Ntawm Chaw .... Yog Koj Hai Koj Cov Lus Rau Kuv Rag Koj Tseem Iab Liam Koj Tsi Tau Hai Ces Mim Neb Hau Dej Tag Koj Tuag Thiab Mim Tu Txiv Tuag Cia Mim Lub Pim Rau Ntiaj Teb Txiag Kom Txau Mim Txoh Niag Kev Khau Pim Dag Hmoob MEKA Nyiaj Kuv ThovKom Mos Tu Dab Laug Hlawv Xtab Ntawv Rau Lub Ntuj Daim Av Nrog Hnov Nrom Lub Ntuj MMam Li Txiav Txim Thiaj Li Yuav Paub Qhov Tseeb Cov Neeg Nyob Rau Ntawm ... Puj Khoom ...
3 months ago 1,087
nkauj mim vaj 020 59376189 nkauj mim vaj 020 59376189
9 years ago 1,087
mim vaj 030 9520037 mim vaj 030 9520037
8 years ago 1,087
nkauj mim vaj 030 9857115 nkauj mim vaj 030 9857115
8 years ago 1,087
mim vaj xa rau xai khuam mim vaj xa rau xai khuam
8 years ago 1,087
nkauj mim 020 99728835 nkauj mim 020 99728835
9 years ago 1,087
mim lis 020 22597521 mim lis 020 22597521
9 years ago 1,087
mim xyooj 020 99405631 mim xyooj 020 99405631
9 years ago 1,087
ntxhiav mim yaj 020 54319109 ntxhiav mim yaj 020 54319109
8 years ago 1,087
mim xyooj 020 22660692 mim xyooj 020 22660692
8 years ago 1,087
Loading...