paglis23003152

Kuv paub zoo txhua yam hauv koj lub siab , yog kuv hlub koj , koj yeej hlub kuv , yog kuv nco koj , koj yeej nco kuv ,yog kuv pab koj koj yeej pab kuv , txhua yam kuv txaus siab , los txhua yam koj yeej txaus siab ,ib puas yam tsav kuv ua pub koj , koj yeej ua ib puas tsav yam pub kuv , vim yog muaj txoj kev sib hlub ,sib hwm , sib txhawb ,qhia koj tias koj ib leeg thiaj yog tus kuv hlub ,nco tshaj nyob rau hauv lub qab ntuj no , kuv los yeej yog tus koj nco ,hlub tshaj hauv qab ntuj no ib yam ,
9 years ago 655

Cov duab paglis23003152 23003152

paglis 23003152
9 years ago 655
paglis 23003152
9 years ago 655
paglis 23003152
9 years ago 655
paglis 23003152
9 years ago 655
Loading...