tus hlub kj nyb ghov twg kv nriav tsi tau li os yg leej twg yua hai lus phem no txhob hu rau kv nawb l 030 4784890

2 weeks ago 262

Cov duab tus hlub kj nyb ghov twg kv nriav tsi tau li os yg leej twg yua hai lus phem no txhob hu rau kv nawb l 030 4784890

kab zuag lis kuv xav lauj thoj 000
9 years ago 262
mi tub hmoob
6 years ago 262
14100 tubhuabtaistheem 02058320865
7 years ago 262
14100 tubhuabtaistheem 02058320865
7 years ago 262
14100 tubhuabtaistheem 02058320865
7 years ago 262
Ntxhiav Muas Loj Lub Siab Phem Lim Hiam Txia Ntshab Kawg Nkau Li .... Kuv Txhab Txwm Muab Ces Mua Cov Lus Piav Qhia Rau Koj Tag Koj Ua Raw Nraim Li Ces Mua Cov Lus Koj Muab Kuv Nyiag Thaij Duab Tag Koj Mus Ntweev Rau Nkawv Kub Niam Txiv Ua Raw Nraim Li Hai Rau Nkawv Koj Ua Txuj Ua Tu Siab Zoo Kom Nkawv Ntseeg Koj .... Mim Nkawv Ob Niam Txiv Hai Tia Koj Yeeh Tsi Tau Hai Li ..... Ku Twv Hai Kom Mos Hai Mos Tu Dab Laug Thiab Niam Dab Laug Hu Koj Thiab Mim Nej Hai Nawb Mim Nkawv Ob Niam Txiv Yeej Lav Loo Hai Tia Koj Yeej Tsi Tau Hai Cov Lu Ntawv Kiag Li ... Thov Mos Tu Nus Ua Dej Rau Mim Neb Hau .... Yog Koj Tsi Tau Hai Cov Lus Ntawv Ces Neb Hau Dej Poob Neb Lub Plab Ces Lub Ntuj Mam Li Muab Kuv Lov Caj Dab Kom Kuv Tuag Kuv CCaij Lub Fai Tawm Rooj Tsheb Nrau Kuv Tuag Kiag Ntawm Chaw .... Yog Koj Hai Koj Cov Lus Rau Kuv Rag Koj Tseem Iab Liam Koj Tsi Tau Hai Ces Mim Neb Hau Dej Tag Koj Tuag Thiab Mim Tu Txiv Tuag Cia Mim Lub Pim Rau Ntiaj Teb Txiag Kom Txau Mim Txoh Niag Kev Khau Pim Dag Hmoob MEKA Nyiaj Kuv ThovKom Mos Tu Dab Laug Hlawv Xtab Ntawv Rau Lub Ntuj Daim Av Nrog Hnov Nrom Lub Ntuj MMam Li Txiav Txim Thiaj Li Yuav Paub Qhov Tseeb Cov Neeg Nyob Rau Ntawm ... Puj Khoom ...
a month ago 262
Koj Twb Txawj Ntshai Tuag Kawg Li Koj Xub Mus Ntxeev Koj Lub Qhov Pim Rau Nw Ua Kom Nw Ntseeg Koj Nw Qhua Hai Tia Koj Yog Tu Neeg Zoo Koj Yeej Tsi Tau Hai Li Koj Mus Muab Kuv Ntxeev Rau Nw Hai Ib Pua Tsav Yam ... Kuv Yuav Hai Rau MOS VAJ Kom Tu Nu Tu Nyab Nkawv Hu Koj Tuaj Hai Seb Koj Hau Pua Tau Dej Xwb Ntuj Mam Li Txiav Txiv ..... Kuv Twb Npog Koj Lub Niag Qe Tsw Lwj Kuv Twb Tsi Hai Qhia Rau Leej Twg Kiag Li .... Koj Hai Tia Cov Nyob Rau Tom Moo Them Lawv Yog Ib Qhab Nab Muaj Dab Tsi Los Sub Nkawg Xaiv Ces Muaj Teeb Meem .... Koj Mas Thiaj Yog Ib Tug Neeg Dag Tshaj Plaw .... Koj Tu Vauv MEKA Mas Nw Yog Ib Tug Neeg QIA QAI Dub Yuav Koj Tu Ntxhai Yeej Muab Tsi Laib 1 Dollars Rau Koj Li .... Yog Koj Tu Vauv MEKA Tsi Muab Nyiaj Rau Koj Es Koj Lub Tsev Ua Tau Tshiab Ntawm Koj Nyob Tsi Yog Nw Muab Nyiaj Los Pab Koj Ces Ntdje Koj Ua Luam Yeeb Tau Nyiaj Los Ua Pob ? Koj Tseem Hai Tia Koj Mus Tauj Fai Tom Tu Hmoob Rau Nej Pom Kev Tu Hmoob Ntawv Nw Yeej Tsi Pab Nej Them Nqi Faib Fab Li Tu Nqi 1 Xeem 30 Phav Nw Muab Rau Koj Them Tag Nw Tsi Kam Pab Vim Hai Tia Nw Twb Yuav Lub Compteur Lawm Koj Yog Tu Them Ib Leeg ..... Koj Cov Lus Ua Koj Hai No Ces Nw Tsi Muaj Ib Los Lus Tseeb Kiag Li Koj Dag Li Dag Nkau Xwb Kom Luag Pab Nyiaj Rau Koj Laig Xwb .....
a month ago 262
pajnag lauj 0012096284980 thov zam txim kv rau kj tu xov
4 years ago 262
THOV HAI QHIA RAU PEB COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW PAUB KHUB NIAM TXIV NO NYOB RAU ... PUJ KHOOM ... TU NIAM YOG HMOOB THOJ TU TXIV YOG HMOOB YAJ ..... TU TXIV TSO NW TU POJ NIAM THAM HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LUB SIJ HAWM NTAWV TU POJ NIAM NO TSO DUAB CUAV THAM HMOOB NYIAG MUAB HMOOB THAIJ DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ UA DAB RAU COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LI DUAB HMOOB MEKA MUAB NYIAJ XAS NTAU LI NTAU LOS RAU NKAWV KHUB NIAM TXIV NO NKAWV YUAV LAIB IB LUB HOO XIM TXHUV NYB RAU ... MUANG KHONE ... TU NQI 120 000 KIPS YUAV LAIB IB LUB TSHEB LUV TUB YUAV AV AU LAIB VAJ TSEV ZOO ..... MUAJ PUA TSAWG TU NEEG TUAG NW MU QUAJ NYIAM HAI TIA YOG NW TSEV NEEH KOM HMOOB MEKA PAB NYIAJ LOS RAU NW THAS NW TU NEEG TUAG HMOOB MRKA MUAJ NYIAJ XAS LOS RAU NKAWV OB NIAM TXIV NO NTAU LI NTAU MUAJ PUA TSAWG LUB NTEEV TUAG LOS NW YEEJ MUS QUAJ NYIAV LI NO TAG LI XWB ..... TXOJ KEB NPAM THIAJ LI LOS RAW TAU NKAWV OB NIAM TXIV NO .... NKAWV TU NTXHAI TSAU MUAG NTOG XAB LAU NIAM POG TXIV YAWG HMOOB LAUJ TWB TSI TUAJ XYUA LI TAU NTEV LOS LAWV TU NYAB MOB MOB MUS PW HOO MAUM LOS NIAM POG TXIV YAWG LAWV YEEJ TSI NQA MOV MUS RAU NOJ TU TUB LOS YEEJ MUS THAM HLUA NKAUJ NW TSI HLUB NW TU POJ NIAM TWB VIM YOG MIM THOJ MUAB NNW TU NTXHAI TSO DUAB TOJSIAB THAM KAU HMOOB MEKA NYIAJ ... TU NTWHAI MOB MOB COJ MUS PW HOO MAUM NAI MAUM XAV IB KOOB TSHUAJ TSI ZOO CES NW TU NTXHAI CIA LI TUAG LAWM .... DAG LAIB HMOOB MEKA NYIAJ TAU NTAU2 COJ MUS YUA IB LUB TSHEB CAS COJ LOS XYAU DAG NTAU DHAU NTU TSI PAS CAiJ TSHEB CAS NTOG TXHAI KOS TAW NKAG RAU LUB LOS NW SAB KOS TAW DAM MUS PW HOO MAUM NAI MAUM MUAB HLAU NTSIA LOS NYOB TAU 2 LUB XYOO HAUV TSEV THAUM LOS NYOB HAU TSEV LOS NW TSEEM THAM HMOOB MEKA DAG NYIAJ TAG AJ TAG ZOG TWB POM DEJ DAG LAWM LOS SIAB TSEEM TSI TAU NQIG .... MIM THOJ KOJ TSI TXHOB XAV HAI TIA NEB 2 NIAM TXIV UA HNUB UA HMO MUS NTIAV .... PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG .....KOJ COV DUAB NO KUV TWB COJ MUS NTXUAV TAG KUV MUB TSO RAU .... MOS VAJ .... SAIB TAG LAWM .... YOG IB HNUB TWG KUV TUAG CES KOJ COV DUAB NO NW YUAV NKAG HAUV KUV LUB HLEB KOJ YEEJ YUAV TUAG THIAJ TAG .... KOJ CUAB THAJ NTSE NYIAG THAIJ KUV DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG CES KOJ KAWG TUAG THIAJ TAG .... THOV HAI LI NO QHIA RAU NTIAJ TEB PAUB 1/ NEJ THAM TU TWG YUAV TSUM TAU MUS SAIB UA NTEJ NEJ THIAJ LI TSI RAY DAG POOB NYIAJ NAWB ...... UA TSAUG BTAU RAU NEJ SAWV SAW CEEV FAH NEH TU KHEEJ KOM ZOO
a month ago 262
tus hlub kj nyb ghov twg kv nriav tsi tau li os yg leej twg yua hai lus phem no txhob hu rau kv nawb l 030 4784890
2 weeks ago 262
tag lawm txhob xav txog nw lawm mog kev hlub ca nyiaj ho yuav tau
8 years ago 262
teev kua muag ntshav 0209779262x
8 years ago 262
Loading...