Kab nyiaj Xyooj 02097249099

2 weeks ago 144

Cov duab Kab nyiaj Xyooj 02097249099

KUV COV VIV NCAU NEJ NYOB ZOO LI CAS LAWM NA LOV? KUV TSEEM NCO TXOG THAUM PEB MUS UA HAUJ LWM RAU KUV NIAM TU DAG LAUG NYIAJ LOOJ XYOOJ NYOB RAU HAUV TSEV TEEB LIAB TEEB NTSUAB ... DAOMAIDEN ... PHONSAVANH ... PEB TXOJ AV XIJ UA NAV KILA TEB NPA .... OH... THOV TXIM NW TSI YOG LAWM ... NW YOG NAV KALI ... TSOV TOM NIAG NTSEJ MUAG DEV NYIAJ LOOJ XYOOJ NYIAG HMOOB MEKA COV NYIAJ UA HMOOB MEKA CIA RAU TU DEV XYUAJ NTAWV TUAV COJ MUS TWB TXIAJ POOB TAG THIAB TSI TAG KI NTAWV NW TSEEM NYIAG HMOOB COV NYIAJ COJ MUS LAIB IB LUB TSEV ZOO HEEV LI THIAB NW NYIAG COJ NW TU TUB MUS UA NPE NW MUAB NYIAJ NTAU NTIAV HMOOB THAIB KOM LAWV MUAB NW TU TUB RAU NPE RAU LAWV PHAU XAM MAB NUV TU NQI TSEEM KIM NPAUM CAS NYIAJ LOOJ XYOOJ MAM LI THEM TSUAV NW TU TUB LAIB LUUS MEKA HMOOB QHOV TSUA THIAJ LI UA TAU NYIAJ LOOJ XYOOJ TU TUB TAU PAI TEB CHAW MEKA LAWM .... TOM QAB NTAWV HMOOB MEKA XWJ LAIB NTE TAU TU DEV NYIAJ LOOJ XYOOJ HMOOB MEKA THIAJ MUAB TU FEV NCAW TAWM?W TAU MUAB NNW LUB TSEV MUAG THEM HMOOB MEKA COV NYIAJ ROC QAB RAU HMOOB MEKA .... PEB PEB VIV NCAU THIAJ LI POOB PEB TXOJ HAUJ LWM TSI LAIB NYIAJ SIV LI YAV TAG DHAU LOS KHUV XIM YUS TXOJ ME HAUJ LWM NTAWV KAWG NKAU LI OS COV PHOOJ YWG
2 months ago 144
Tu Poj Laib No Nw Lub Npe Tiag Tiag Hu Ua ... Tee Xeem HAM Nw Tu Txi Hua Ua ... Neej Zoo Xeem YAJ ... Nkawv Nyob Rau Xeev Khuam Lub Zos ... POOM XUB ... XAM NYOO ... Nw Muab Lub Npe Cuav Rau Xas Nyiaj Los Rau Nw Noj Nw Dag Nej Nej HHai Tia Nw Yog Ntxhai Ntsuag Niam Txiv Tuag Tag Niam Txiv Tseem Muaj Txoj Sia Nyob Rau Thab Cauv .... Tu Meb Cab Niam Ntiav No Muab Nej Cov Duab Coj Mus Ntiav Pub Thawj Ua Dab Rau Nej Es Nej Thiaj Li Xas Nyiaj Los Rau Nw Zaum Ib .... 13000 Dollars Nw Mus Nqa Nyiaj Ntawm Tu Tswv Lub Hab .... Mos Xeem Thoj Nyob Rau Ntawm Taj Laj XiengKhouang Nw Ntshai Ib Tsam Tu Hmoob MEKA Tso Nw Cov Kwv Tij Nyob Rau Nram Vientiane Tuaj Nrhiav Nte Poj Laib Ces Poj Laib Muab Nw Cov Facebook lwv Pov Tsheg Tag Nw Dag Hai Tia Nw Lub Xov Tooj Poob Hauv Dej Tu Hmoob MEKA Hlub Nw Rov Qab XAS 1500 Dollars Los Rau Nw Dua Ces Rov Qab Nrog Tu Hmoob MEKA Tham Ntxia Tu Hmoob MEKA Nyiaj Dua Tu Hmoob MEKA Nyuam Qhuav Xas 8000 Dollars Poj Laib Ntshai Nw Mus Nqa Nyiaj Tom Phonsavanh Kom Tu Hmoob MEKA Cov Kwv Ti Tua Nte Tsi Laib Nw .... Lub Tsiab Peb Caug No Yog Nej Los Rau Teb Chaw Nplog Ces Nej Coj Caub Nab Thib Tas Luaj Tuaj Nte Nej Thiaj Li Tau Nej Cov Nyiaj Nkawv Ob Niam Txiv Tab Tom Npaj Mus Yuav Ib Lub Tsheb Tu Nqi 28000 Dollars Yog Nej Ntshai Los Nte Nkawv Ob Niam Txiv No Ces Tu Kwv Tij Hmoob MEKA Muab Nkawv Khub Niam Txiv No Cov Duab Xas Los Rau Nej Cov Kwv Tij Ntiav Pub Thawj Tso Dab Rau Nkawv Ob Niam Txiv Tuag Tag Nrho Tu Poj Laib Nw Twb Yuav Txiv Tu Thib Peb Yog Tu No Tu Txiv Hmoob Yaj No Ces Yaim Tu Poj Laib No Lub Pim Es Hmoob Nplog Twb Muab Rxiag Lub Qhov Pim Khoob Tag Nw Tseem Ntxai Poj Laib Lub QHOV PIM Tu Poj Laib No Nw Twb Muaj 38 Xyoo Lawm Poj Laib Dag Nej Cov Hmoob MEKA Hai Tia Nw Muaj 17 Xyoo Nej Cov Hmoob MEKA Nco Ntsoov Muab Nw Cov Lus Kaw Cia Thiab Nej Nqa Nw Cov Duab Tu Neeg Qhoom Them Nw Yog Tu Dag Nej Cov Nyiaj Los Yuav Pas Ntse Thiab Yuav Liaj Thiab Yuav Av Nw Lub Npe Cuav Hu Ua Txiab Xeem Thoj Tu Ntxhai Ntsuag Nw Daim Npav Pab Cas Tuaj Cuav Hu Ua MAS Li HAM Coj Mus Lav Nyiaj .... Hlub Tu Kwv Tij Hmoob MEKA Kuv Thiaj Li Los Qhia Rau Koj Nawb Kwv Tij Tsi Xav Kom Peb Cov Hmoob Nyob Rau Teb Chaw Vam Meej Yuav Rau Cov Poj Laib No Dag Peb Nyiaj Coj Mus Nta Nkawv Khub Niam Txiv Lub Neej Peb Nyob Rau Teb Chaw Vam Meej Los Peb Yeej Khwv Khwv Muaj Dab Tsi Los Yuav Tsum Tau Sib Pab Thiab Nawb Lawv Dag Koj Los Cuag Li Dag Kuv Lawm Thiab Kuv Yeej Pab Koj Mob Siab Tu Siab Kawj Nkau Li Koj Nyiaj Los Ib Yam Li Kuv Cov Nyiaj Thiab
2 months ago 144
Tij Lau Nyiaj Los Tsi Laib Cuag Koj Nawb Tu Neeg Ntxim Hlub ... Aib Nyiaj Tham Laib Cov Me Na Ej Dau La Thiab Kau Lim Xwb Aib Nyiaj Cov Me Nyiaj Thiaj Yas Lawm Dus Lug ... Yog Aib Nyiaj Tsi Txhob Paub Cov Na Ej Kaub Liam No Ces Ntshe Aib Nyiaj Tseem Tshuav Nyiaj Yuav Pib Nyob Hoom Los Cuag Kuv Me Nplooj Siab Tu Neeg Aib Nyiaj Hlub .....
4 weeks ago 144
TU HMOOB MEKA UA NYUAM QHUAV XAS NYIAJ ZE 15000 PHAV DOLLARS LOS RAU TU POJ LAIB NO NW TSO DUAB CUAV NPE CUAV DAG NPE MUS NQA NYIAJ TOM PHONSAVANH ... MAS LIS HAM ..... NW LUB NPE TIAG TIAG HU UA ..... TEES XEEM HAM NW TU TXIV HU UA .... NEEJ ZOO XEEM YAJ ..... NKAWV NYOB RAU LUB ZOS ..... POOM XUB NYOB ZES XAM NYOO XEEV KHUAM ...... TU HMOOB MEKA NW LUB XEEM YOG HMOOB YAJ ..... NEJ NQA NW TU NPAWB XOV TOOJ LOS RAU TEB CHAW NPLOG ES THOV TU NAIS NPAAB PAB MUAB NW SAS MUS RAU NRAM XUM CES XUM MAM LI MUAB NEJ COV LUS SIB THAM HAU XOV TOOJ XAS TUAJ RAU NEJ ..... TU POJ LAIB NO NW MUS NTIAV LAWV TIV IB LUB YEEM UA KOM KOJ XAS NYIAJ LOS RAU NW TU POJ LAIB NO NYUAM QHUAV PAUJ LUB YEEJ UA NWNTIAV NYIAJ RAU TU THAUB LAU FIV NTAWV .....NW COJ COV NYIAJ MUS PAUV LAIB 130 TAWM LAB .... TAG NRHO COV NYIAJ NKAWV KHUB NIAM TXIV UA TU TXIV NEEJ ZOO YAJ TSO NW TU POJ NIAM DAG NTXIA LAIB HMOOB MEKA NW YOG 370 LAAB KIPS TU POJ LAIB TEE HAM NO MUAB NYIAJ XAU RAU COV NEEG SAIB TU HMOOB MEKA XAS NYIAJ LOS RAU TEE HAM HNUB 27/11/ 2020 YOG QHIA RAU KOJ ZOO NPAUM NO KOJ TSI PAUB CES KOJ CIA LI LOS NYOB RAU NPLOG TEB XWB ..... YOG KOJ XAV PAUB QHOV TSEEB CES KOJ MUAB NKAWV COV DUAB NO XAS LOS RAU KOJ COV KWV TIJ COJ MUS NTIAV PUB THAWJ TSO DAB PHIM PAUB CES NKAWV QEEJ NRUA NROV KOJ THIAJ LI PAUB QHOV TSEEB NAWB HMOOB MEKA RUAM NPUAV QAU ....
2 days ago 144
Neeg raug dag OBAMA
4 years ago 144
KUV YOG TEE XEEM HAM KUV TU TXIV HU UA NEEJ ZOO YAJ NYOB RAU XEEV XIENG KHOUANG KUV NIAM THIAB KUV TXIV NYOB RAU THAM CAUV KUV LAM DAG NEJ COV HMOOB MEKA HAI TIA NIAM TXIV TUAG TAG KUV YOG NTXHAI NTSUAG KUV TWB YUAV 3 TUG TXIV RAU TU NO LAWM KUV TU TXIV CES YOG IB TUG NIAG YAWG LAIB LAIG NEE LOJ LI LOJ NW THIAJ HAI KOM KUV THAM DAG NTXIA HMOOB MEKA NUIAJ LOS RAU NW LAIG NEE YOG NW TSI NEE LAIG CCES YUAV YUAV MUAB KUV TUA YOG THAU MW TAU NEE LAIG TAG LAWM CES YUS XAAJ KOM NW UA AUB YAIM KUV LUB PIM THIAB YAIM KUV LUB NPLO QHOV QUAV LOS NW YEEJ KAM YAIM TEJ THAUM YUQ MUAJ NTSI THO PLAB DIM PAU YUS TSO PAU LOS NW YEEJ NQO COV PAS NTSE LWJ VIM DAG TAU HMOOB MEKA NYIAJ NTAU CES WB OB NIAM TXIV NOJ QAB QAB MUAJ QEE ZAU NW TXIAG KUV LUB NPLO QHOV QUAV NNW THAU KIAG RAB QAU MAS KUV LUB ME QHO QUAV MAS NROV QIG QIG QUG QUG MMAS NW ZOO SIAB CAV LUAG THIAB ... YOG NEJ YUAV LOS NQA NEJ COV NYIAJ NEJ HAI KOM COV TUB KEEJ NTAWV TSHAWB NW TU FACEBOOK NW TU NPAWB XOV TOOJ NW TWB MUAB LOO THA NPIA NW THIAJ SIV LAIB NW TU FACEBOOK NW KAWG TUAG RAU NEJ TE TSI TAG LI NTAWV NEJ TWB XAS NYIAJ NTAU HEEV LOS RAU NW NEB YUAV TSUM SIB THAM POM NTSEJ MUAG TU HMOOB MEKA KOJ NYUAM QHUAV XAS NYIAJ LOS RAU TU POJ LAIB NO NTAU HEEV KOJ TWB TSI PAUB HAI TIA TU POJ LAIB NO TWB MUAB KOJ COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU LAWM ES KOJ THIAJ LI MUAB NYIAJ TUA NTW XAS LOS RAU NKAWV KHUB NIAM TXIV NO SIV TU POJ LAIB NO NW XAM MAJ THAM SIB POM LIJ PIM NTSAJ UA RAU KOJ SAIB KOJ VWM RAU NW QHOV TSEEB TIAG NW TWB MUAB KOJ COV DUAB COJ MUS NTIAV PUB THAWJ UA DAB RAU KOJ DAIM DUAB KOJ TWB TSI HUB XWV TXOG HAI TIA MUS THA LAIB KOJ LAWM ... NEJ YUAV TSUM THAM IB TUG POJ LAIB TWG LOS MUS SAIB NTAWV COV SAUB UA NTE YUAV RAU DAG THIAJ LI TSI POOB NYIAJ NAWB .... NEJ MUAB POJ LAIB NO COV DUAB XAS LOS RAU NEJ COV KWV TIJ SAIB NYOB RAU SAB NPLOG TEB NO COV XIB FWB A CAA NYOB RAU TOM VAV LUAG YEEJ HAI TU POJ LAIB NO LUB QEE TAG NRHO RAU NEJ TU KWV TIJ NTAWV NW MMAM LI LOS PIAV QHIA RAU KOJ NAWB .... NEB TSEEM TAB TOM NPAJ MUS YUAV IB LUB TSHEB TU NQI KIM HEEV NEB TWB DAG LAIB HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW NYIAJ ZE 40000 DOLLARS NEB YUAV TSUM NCO NTSOOV YUAV HLEB KOM TXHUA NEB TSEV NEEG NEB COV ME NYUAM TIB SI NAWB
2 months ago 144
THOV HAI QHIA RAU PEB COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW PAUB KHUB NIAM TXIV NO NYOB RAU ... PUJ KHOOM ... TU NIAM YOG HMOOB THOJ TU TXIV YOG HMOOB YAJ ..... TU TXIV TSO NW TU POJ NIAM THAM HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LUB SIJ HAWM NTAWV TU POJ NIAM NO TSO DUAB CUAV THAM HMOOB NYIAG MUAB HMOOB THAIJ DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ UA DAB RAU COV HMOOB NYOB RAU TXAWV TEB CHAW LI DUAB HMOOB MEKA MUAB NYIAJ XAS NTAU LI NTAU LOS RAU NKAWV KHUB NIAM TXIV NO NKAWV YUAV LAIB IB LUB HOO XIM TXHUV NYB RAU ... MUANG KHONE ... TU NQI 120 000 KIPS YUAV LAIB IB LUB TSHEB LUV TUB YUAV AV AU LAIB VAJ TSEV ZOO ..... MUAJ PUA TSAWG TU NEEG TUAG NW MU QUAJ NYIAM HAI TIA YOG NW TSEV NEEH KOM HMOOB MEKA PAB NYIAJ LOS RAU NW THAS NW TU NEEG TUAG HMOOB MRKA MUAJ NYIAJ XAS LOS RAU NKAWV OB NIAM TXIV NO NTAU LI NTAU MUAJ PUA TSAWG LUB NTEEV TUAG LOS NW YEEJ MUS QUAJ NYIAV LI NO TAG LI XWB ..... TXOJ KEB NPAM THIAJ LI LOS RAW TAU NKAWV OB NIAM TXIV NO .... NKAWV TU NTXHAI TSAU MUAG NTOG XAB LAU NIAM POG TXIV YAWG HMOOB LAUJ TWB TSI TUAJ XYUA LI TAU NTEV LOS LAWV TU NYAB MOB MOB MUS PW HOO MAUM LOS NIAM POG TXIV YAWG LAWV YEEJ TSI NQA MOV MUS RAU NOJ TU TUB LOS YEEJ MUS THAM HLUA NKAUJ NW TSI HLUB NW TU POJ NIAM TWB VIM YOG MIM THOJ MUAB NNW TU NTXHAI TSO DUAB TOJSIAB THAM KAU HMOOB MEKA NYIAJ ... TU NTWHAI MOB MOB COJ MUS PW HOO MAUM NAI MAUM XAV IB KOOB TSHUAJ TSI ZOO CES NW TU NTXHAI CIA LI TUAG LAWM .... DAG LAIB HMOOB MEKA NYIAJ TAU NTAU2 COJ MUS YUA IB LUB TSHEB CAS COJ LOS XYAU DAG NTAU DHAU NTU TSI PAS CAiJ TSHEB CAS NTOG TXHAI KOS TAW NKAG RAU LUB LOS NW SAB KOS TAW DAM MUS PW HOO MAUM NAI MAUM MUAB HLAU NTSIA LOS NYOB TAU 2 LUB XYOO HAUV TSEV THAUM LOS NYOB HAU TSEV LOS NW TSEEM THAM HMOOB MEKA DAG NYIAJ TAG AJ TAG ZOG TWB POM DEJ DAG LAWM LOS SIAB TSEEM TSI TAU NQIG .... MIM THOJ KOJ TSI TXHOB XAV HAI TIA NEB 2 NIAM TXIV UA HNUB UA HMO MUS NTIAV .... PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG .....KOJ COV DUAB NO KUV TWB COJ MUS NTXUAV TAG KUV MUB TSO RAU .... MOS VAJ .... SAIB TAG LAWM .... YOG IB HNUB TWG KUV TUAG CES KOJ COV DUAB NO NW YUAV NKAG HAUV KUV LUB HLEB KOJ YEEJ YUAV TUAG THIAJ TAG .... KOJ CUAB THAJ NTSE NYIAG THAIJ KUV DUAB COJ MUS RAU PUB THAWJ TSO DAB KOM KUV TUAG CES KOJ KAWG TUAG THIAJ TAG .... THOV HAI LI NO QHIA RAU NTIAJ TEB PAUB 1/ NEJ THAM TU TWG YUAV TSUM TAU MUS SAIB UA NTEJ NEJ THIAJ LI TSI RAY DAG POOB NYIAJ NAWB ...... UA TSAUG BTAU RAU NEJ SAWV SAW CEEV FAH NEH TU KHEEJ KOM ZOO
a month ago 144
Kab nyiaj Xyooj 02097249099
2 weeks ago 144
Kab nyiaj Xyooj 02097249099
2 weeks ago 144
Kab nyiaj Xyooj 02097249099
7 days ago 144
Kab nyiaj Xyooj 02097249099
7 days ago 144
KUV HU UA ... XIS KWM ... KUV YUAV THOV HAI QHIA RAU PAUB KUV TSO KUV COV DUAB KUV THAM TAU IB TUG HLUA NRAUG HMOOB NPLOG NW HLUB KUV HEEV NW MUAB NYIAJ RAU KUV SIV YUAV NPAV RAU KUV HU RAU NW .... KUV TU SIAB KAWG NKAU LI KUV TU NYAB MEB CAB QIA NEEG KHAU PIM MUAB NW TU NTXHAI DUAB TSO THAM DAG NTSIA LAIB TU HMOOB NTAWV NYIAJ NTAU NTAU TU HMOOB NW MAM LI TUAJ NRHIAV TAU ?YXHEB MEB CAB MUAB KUV TU NYAB CES CES KAWG NKAU LI IB TUG NIAG POJ MEB THAUB LAU LI KOJ TSI TXAJ MUAG NTSHAW NYIAJ NPAUM LI CAS ZS YUAV MUAB KOJ TU NTXHAI DUA TSO THAM DAG NTXIA KUV NYIAJ MUAB NIAG NTXHEB MEB LAU CES KOM NW CIA LI RHEM TU HMOOB NTAWV COV NYIAJ ROV QAB RAU LAWV ... KUV TU NIAG NYAB MEB CAB KHAU PIM IB TXWM MUAB NW COV NTXHHAI TSO DUAB NNW THAM NROG HMOOB MEKA SIB TXIAG LIJ NW LUB NIAG QHOV PIM THIAB NTSAJ nw lub siab phem thiaj lim hiam tshaj plaw Tam Sim No Nw Tham Hmoob MEKA Tso Duab Cuav Xwb Hmoob MEKA xAS dUAB lOS rAU nW Crs ?w Muab Hmoob MEKA Cov Duab Xoj Mus Rau Pub Thawj Ua Dab Rau Hmoob MEKA Xas Nyiaj Tuuab Ntw los rau nw tau laig .... TXIJ LI HNUB NTAWV LOS CES NW NTXUB KUV KAWG LI TAM SIM NO CES KUV TU NYAB MEB CAB LAU NTAWV ROV QAB TUAJ UA TXUJ UA ZOO RAU LAWM ....
a month ago 144
Loading...