KUV TSO COV DUAB NO IB TXHIA YOG DUAB DHO TAUB HAU RAU LUB CEV XWB YOG NEJ XAV PAUB KUV TU TSEEB CES NEJ LOS NRHIAV KUV NYOB RAU NRAM XUM VIM HAI TIA KUV TU NPAWB XOV TOOJ KUV TWB MUAB ..... LOO THAB NPIA TAG RAU NRAM XUM LAWM .... NPAV PAB CAS TUA /XAM MAB NUV KHUA ..... NPLOG KHAW KUV COV NTAU NTAWV CIA 3 LUB XYOO ..... NRAM XUM MAM LI MUAB KUV LUB NPE TUA POV TSEG NAWB .....

a week ago 145

Cov duab KUV TSO COV DUAB NO IB TXHIA YOG DUAB DHO TAUB HAU RAU LUB CEV XWB YOG NEJ XAV PAUB KUV TU TSEEB CES NEJ LOS NRHIAV KUV NYOB RAU NRAM XUM VIM HAI TIA KUV TU NPAWB XOV TOOJ KUV TWB MUAB ..... LOO THAB NPIA TAG RAU NRAM XUM LAWM .... NPAV PAB CAS TUA /XAM MAB NUV KHUA ..... NPLOG KHAW KUV COV NTAU NTAWV CIA 3 LUB XYOO ..... NRAM XUM MAM LI MUAB KUV LUB NPE TUA POV TSEG NAWB .....

mi tub hmoob
5 years ago 145
Kuv Los Qhia Qhov Tseeb Rau Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Paub Cov Hmoob Nplog Hmoob Nyab Laj ........ Tso Duab Cuav Dag Npe Dag Xeem Dag Xaw Nyob Kom Nej Los Nrhiav Nte Tsi Laib Nkawv 2 Niam Txiv Ces Nkawv Yuav Dim Dawb Dim Dos ..... Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Nej Nco Ntsoov Nqa Nw Tu Npawb Xov Tooj Los Nte Nw Nyob Rau Nram Xum ...... Npawv Xov Tooj Muab Loo Thab Npia ..... Npav Pav Cas Tua .... Xam Mab Nuv Khua ..... Nyob Rau Nram Xum Nploh Muab Nw Cov Ntaub Ntawv Khaw Cia 3 Lub Xyoo ..... Nplog Mam Li Muab Nw Lub Npe Chaw Nyob Lwv Pov Tseg ....... Ceev Faj Nej Cov Duab Yog Nej Muab Xas Los Rau Poj Hmoob Nyab Laj Thiab Poj Hmoob Nplog Ces Lawv Coj Mus Ua Dab Rau Nej Daim Duab Ces Nej Yuav Muab Nyiaj Xas Tuab Ntw Rau Nkawv Ob Niam Txiv ...... Ua Laib Tsev Kauj .... Yuav Laib Liab .... Yuav Laib Tsheb Luv Tub Yuav Laib Tsheb Luv Kem ...... Lawv Khiav Los Nyob Rau Teb Chaw Nplog ..... Lawv Muab Nyiaj Ntiav Tu NAI NPAB Thiab Lawv Tseem Ua Dab Rau Tu NAI NPAB Thiaj Li Ua Laib Ntaub Ntawv ..... NPAV PAB CAS TUA .... XAM MAB NUV KHUA ....... Tam Sim No Nyob Rau Xeev Khuam ..... Nom Tswv Nplog Tuaj Kuaj Tau 500 Tawm Yim Tsi Muaj Ntaub Ntawv Nom Tswv Nplog Tseem Yuav Muab Cov Hmoob Nyab Laj Xas Rov Qab Rau Sab Nyab Laj Teb ...... Nej Twb Pom Nyob Rau YOUTUB Hmoob Nyab Laj Muaj Ib Qho Teeb Meem Ces Tso Dab Tom Kom Tuag Xwb ...... Thaum Hmoob Nyab Laj Tau Ntau Ntawv Nyob Yog Sib Phiv Nrog Hmoob Nplog Ces Lawv Tso Dag Tom Kom Tuag Nypb Rau Thoj Thoo Thoj Via Faib Cia Teb Tsi Sib Hau Xwb Tu Hmoob Nyaj Laj Tso Dab Tu Hmoob Nplog Mab Mam Mob Tau Ib Lub Xyoo Nw Mam Li Tuag Kiag Nej Ceev Faj Hmoob Nyab Laj Noj Miv Noj Nab Noj Tuv Noj Dev Noj Miv
4 weeks ago 145
hmoob 54541234
7 years ago 145
KUV TSO COV DUAB NO IB TXHIA YOG DUAB DHO TAUB HAU RAU LUB CEV XWB YOG NEJ XAV PAUB KUV TU TSEEB CES NEJ LOS NRHIAV KUV NYOB RAU NRAM XUM VIM HAI TIA KUV TU NPAWB XOV TOOJ KUV TWB MUAB ..... LOO THAB NPIA TAG RAU NRAM XUM LAWM .... NPAV PAB CAS TUA /XAM MAB NUV KHUA ..... NPLOG KHAW KUV COV NTAU NTAWV CIA 3 LUB XYOO ..... NRAM XUM MAM LI MUAB KUV LUB NPE TUA POV TSEG NAWB .....
a week ago 145
NEJ CEEV FAJ TU POI LAIB NO NAWB NW MUAJ TXIV LAWMNW NYIAG LWM TU NTXHAI LI DUAB TSO XWB HO IB DAIM CES NW MUS TXIAV LUB TAUB HAU DHO RAU LUB CEV XWB NAWB ....0309057304 NW TU NPAWB TWB MUAB LOO THAB NPIA ..... NPAV PAB CAS TUA / XAM MAB NUV KHUA TAG XAS MUS RAU NRAM XUM .... NPLOG MUAB NW COV NTAUB NTAWV KHAW CIA 3 LUB XYOO NPLOG MAM LI MUAB NW LUB NPE LWV POV TSEG .....
7 hrs ago 145
tsimpheej 000
6 years ago 145
wb lub neej pua tag twb vim yog kuv nyiag XAIV NPLOOJ LAUJ tu muam nw tu ntxhai duab hauv nw tu facebook los tso TOJSIAB tham dag ntxia laib hmoob MEKA nyiaj ntau heev yuav 4 hectares AV nyob NONGHAI yuav laib ib lub tsheb LUV TUB 30000 Dollars yuav AV ua TSEV nyob rau DONGDOK XAIV NPLOOJ LAUJ hua nab tas luaj loj nyob rau PHONSAVANH muab kuv tu npawb xas mus nram xum cov hmoob LAUJ thiaj li tuaj nte tau wb ob niam txiv thov qhia rau nej cov poj nrauj thiab cov poj niam muaj txiv txhob ua li wb tam sim no npawb xov tooj LOO THAB NPIA TAG NPAV PAB CAS TUA ... XAM MAB NUV KHUA xum khaw cia peb lub xyoo mam li muab yus lub npe lwv pov tseg
7 months ago 145
Nkauj Hnub Thiab Kub Muas 0305728192
7 years ago 145
teev kua muag ntshav 0209779262x
7 years ago 145
Kun Vichai SengKun 0061469177856
8 years ago 145
hmong 8562059717904
6 years ago 145
tub vaj
7 years ago 145
Loading...