Tub xov xwm hmoob qhia hmoob123456789

Tub ntxhai hlua feem coob cov ua tseem kawm ntawv thiab kawm tiav leej twg lo yeej xav kom tau ib txog hauj lwm zoo ua , txhawm rau lo pab nws tus kheej thiab nws tsev neeg. tab si rov qab qees vim txoj kev ntshaw thiaj ua rau sawv daws raug dag tag lo raug dag thiab , raw li paub sawv daws raug dag lawm lawm ntau rau cov company ua tuaj nrhiav neeg yav tag lo muaj li hauv qab no: 1. ບໍລິສັດທຽງຊື່ 2. ຄັງເຊັນເຄັງໂກ 3. ລາມີຕາ 4. ອາມະຕະ 5. ນິວອອນໄລ 6. ຄາຊີໂນ 7. ອາຊຽນແຟັ້ດສ 8. ບີກີ່ງດອນ 9. ພີເອັສ 10. ບີຮິບ tsam no tshuav lub (B-HIP) no neeg tseem tab tom nkag coob tshaj plaws , feem ntau yog tib cos tub ntxhai hlua ua tseem tuaj pib kawm ntawv nyob rau hauv ມຊ thiab ib txhia kuj yog cov kawm tiav lawm es tsi tau muaj hauj lwm ua xwb. thiab peb hmoob raug dag coob tshaj plaws li lawm. cov raug dag lawv poob nyiaj ntau lawm ce lawv tsi kam tawm lawm. yog li no thiaj thov muab tshaj tawm ua xov xwm rau hauv tojsiab no kom toj siab pab tso tawm kom sawv daw tau pom tau paub thiab tau nyeem ua kev kawm. kom peb me nyuam hmoob txhob raug raug dag lawm...... peb tseem yuav raug dag mu txog thaum twg thiab thaum twg peb mam rov lo qhib siab hlos sib qhia tia rog dag lawm es kom lwm tu txhob ua lawm ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! muaj lu ua tojsiab tsaug ntau
3 years ago 393

Cov duab Tub xov xwm hmoob qhia hmoob123456789 123456789

Xov Tooj Cua hmoob xov xwm 218 548 0547 pin1234# *6 talk
6 years ago 393
hmoob 54541234
6 years ago 393
Tub xov xwm hmoob qhia hmoob 123456789
3 years ago 393
Xov Tooj Cua Hmong Connection 218-548-3478 pin 2244#
6 years ago 393
mi tub hmoob
5 years ago 393
XovTooj cua hmong Connection 567-314-6042 pin 2244#
6 years ago 393
Xov Tooj Cua Cawm Seej 510-423-9132
9 years ago 393
Fwj Chim e-mail mam qhia
10 years ago 393
nkauj hli yaj
6 years ago 393
Xov tooj cua phoojywg 510-423-9136
8 years ago 393
Laj lim xyooj Muaj tab sis tsis qhia
6 years ago 393
Hmong USA 414-000-0000
8 years ago 393
Loading...