Tub xov xwm hmoob qhia hmoob123456789

Tub ntxhai hlua feem coob cov ua tseem kawm ntawv thiab kawm tiav leej twg lo yeej xav kom tau ib txog hauj lwm zoo ua , txhawm rau lo pab nws tus kheej thiab nws tsev neeg. tab si rov qab qees vim txoj kev ntshaw thiaj ua rau sawv daws raug dag tag lo raug dag thiab , raw li paub sawv daws raug dag lawm lawm ntau rau cov company ua tuaj nrhiav neeg yav tag lo muaj li hauv qab no: 1. ບໍລິສັດທຽງຊື່ 2. ຄັງເຊັນເຄັງໂກ 3. ລາມີຕາ 4. ອາມະຕະ 5. ນິວອອນໄລ 6. ຄາຊີໂນ 7. ອາຊຽນແຟັ້ດສ 8. ບີກີ່ງດອນ 9. ພີເອັສ 10. ບີຮິບ tsam no tshuav lub (B-HIP) no neeg tseem tab tom nkag coob tshaj plaws , feem ntau yog tib cos tub ntxhai hlua ua tseem tuaj pib kawm ntawv nyob rau hauv ມຊ thiab ib txhia kuj yog cov kawm tiav lawm es tsi tau muaj hauj lwm ua xwb. thiab peb hmoob raug dag coob tshaj plaws li lawm. cov raug dag lawv poob nyiaj ntau lawm ce lawv tsi kam tawm lawm. yog li no thiaj thov muab tshaj tawm ua xov xwm rau hauv tojsiab no kom toj siab pab tso tawm kom sawv daw tau pom tau paub thiab tau nyeem ua kev kawm. kom peb me nyuam hmoob txhob raug raug dag lawm...... peb tseem yuav raug dag mu txog thaum twg thiab thaum twg peb mam rov lo qhib siab hlos sib qhia tia rog dag lawm es kom lwm tu txhob ua lawm ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! muaj lu ua tojsiab tsaug ntau
3 years ago 663

Cov duab Tub xov xwm hmoob qhia hmoob123456789 123456789

Xov Tooj Cua hmoob xov xwm 218 548 0547 pin1234# *6 talk
7 years ago 663
hmoob 54541234
7 years ago 663
Tub xov xwm hmoob qhia hmoob 123456789
3 years ago 663
Xov Tooj Cua Hmong Connection 218-548-3478 pin 2244#
7 years ago 663
mi tub hmoob
6 years ago 663
XovTooj cua hmong Connection 567-314-6042 pin 2244#
7 years ago 663
Xov Tooj Cua Cawm Seej 510-423-9132
9 years ago 663
Fwj Chim e-mail mam qhia
11 years ago 663
nkauj hli yaj
7 years ago 663
Kuv Los Qhia Qhov Tseeb Rau Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Paub Cov Hmoob Nplog Hmoob Nyab Laj ........ Tso Duab Cuav Dag Npe Dag Xeem Dag Xaw Nyob Kom Nej Los Nrhiav Nte Tsi Laib Nkawv 2 Niam Txiv Ces Nkawv Yuav Dim Dawb Dim Dos ..... Nej Cov Hmoob Nyob Rau Txawv Teb Chaw Nej Nco Ntsoov Nqa Nw Tu Npawb Xov Tooj Los Nte Nw Nyob Rau Nram Xum ...... Npawv Xov Tooj Muab Loo Thab Npia ..... Npav Pav Cas Tua .... Xam Mab Nuv Khua ..... Nyob Rau Nram Xum Nploh Muab Nw Cov Ntaub Ntawv Khaw Cia 3 Lub Xyoo ..... Nplog Mam Li Muab Nw Lub Npe Chaw Nyob Lwv Pov Tseg ....... Ceev Faj Nej Cov Duab Yog Nej Muab Xas Los Rau Poj Hmoob Nyab Laj Thiab Poj Hmoob Nplog Ces Lawv Coj Mus Ua Dab Rau Nej Daim Duab Ces Nej Yuav Muab Nyiaj Xas Tuab Ntw Rau Nkawv Ob Niam Txiv ...... Ua Laib Tsev Kauj .... Yuav Laib Liab .... Yuav Laib Tsheb Luv Tub Yuav Laib Tsheb Luv Kem ...... Lawv Khiav Los Nyob Rau Teb Chaw Nplog ..... Lawv Muab Nyiaj Ntiav Tu NAI NPAB Thiab Lawv Tseem Ua Dab Rau Tu NAI NPAB Thiaj Li Ua Laib Ntaub Ntawv ..... NPAV PAB CAS TUA .... XAM MAB NUV KHUA ....... Tam Sim No Nyob Rau Xeev Khuam ..... Nom Tswv Nplog Tuaj Kuaj Tau 500 Tawm Yim Tsi Muaj Ntaub Ntawv Nom Tswv Nplog Tseem Yuav Muab Cov Hmoob Nyab Laj Xas Rov Qab Rau Sab Nyab Laj Teb ...... Nej Twb Pom Nyob Rau YOUTUB Hmoob Nyab Laj Muaj Ib Qho Teeb Meem Ces Tso Dab Tom Kom Tuag Xwb ...... Thaum Hmoob Nyab Laj Tau Ntau Ntawv Nyob Yog Sib Phiv Nrog Hmoob Nplog Ces Lawv Tso Dag Tom Kom Tuag Nypb Rau Thoj Thoo Thoj Via Faib Cia Teb Tsi Sib Hau Xwb Tu Hmoob Nyaj Laj Tso Dab Tu Hmoob Nplog Mab Mam Mob Tau Ib Lub Xyoo Nw Mam Li Tuag Kiag Nej Ceev Faj Hmoob Nyab Laj Noj Miv Noj Nab Noj Tuv Noj Dev Noj Miv
5 months ago 663
Laj lim xyooj Muaj tab sis tsis qhia
7 years ago 663
Xov tooj cua phoojywg 510-423-9136
9 years ago 663
Loading...